Denne artikkelen er produsert og finansiert av Nord universitet - les mer.

Det er en uttalt visjon at dagens dødstall i trafikken skal halveres innen 2030. I 2022 skjedde nesten hvert femte dødsfall på motorsykkel.

Motorsyklister med tøff erfaring kjører mest forsiktig

Forskere har sammenliknet hvordan vanlige motorsyklister kjører sammenliknet med kjøreskolelærere, de som driver med utrykningskjøring eller konkurransekjøring på bane.

I en nylig gjennomført studie kommer det tydelig fram at de som bruker motorsykkelen til ferieturer, pendling, klubbkjøring og annen fritidsaktivitet, tar større sjanser når de kjører inn mot trafikkerte veikryss.

Disse motorsyklistene ble sammenlignet med et tilsvarende antall førere som har en røffere erfaring. Det kan for eksempel være fra opplæring, utrykningskjøring eller konkurransekjøring på bane.

Rapport fra studien blir i disse dager sendt over til Samferdselsdepartementet.

Eye-tracking og video

Ni førere på motorsykkel kjørte en på forhånd fastsatt kjørerute i et variert landeveismiljø. Fem av disse var førere med normal kjøreerfaring. De resterende fire hadde bred kjøreerfaring.

For at forskerne skulle kunne sammenligne de to gruppene motorsyklister, kjørte deltakerne i en definert løype med eye-tracking briller. Kjøringen ble videofilmet, og i etterkant ble opptaket analysert.

Eye-tracking briller er en brille som fanger opp øyebevegelser. Samtidig registrerer den hvor lenge og hvor mye skarpsynet vårt fokuserer på ting.

– Vi gjennomførte også intervju med alle motorsyklistene i studien, sier prosjektleder Jan Petter Wigum.

Han er førstelektor ved Nord universitet på Stjørdal. Her utdannes i dag alle trafikklærere for motorsykler i Norge.

Petter Helmersen Bogfjellmo (t.v.) og Jan Petter Wigum er ikke i tvil: Slike funn vil ha påvirkning på morgensdagens opplæring.

Jakten på årsakene

Statens vegvesen har en uttalt visjon at dagens dødstall i trafikken skal halveres innen 2030.

I 2022 skjedde nesten hvert femte dødsfall på motorsykkel.

Wigum sier at det da sier det seg selv at det er uhyre viktig å få en mer presis forklaring på hvorfor dette skjer.

– At de fleste ulykkene er såkalte eneulykker og at standard stor motorsykkel med godt voksne førere er svært utsatt, gjør bildet desto mer komplisert. Vi kan ikke bare skylde på ungdommelig uvett og ekstrem hastighet, sier han.

Eneulykker betyr at kun motorsykkelen er involvert, og ingen andre personer enn fører og en eventuell passasjer.

Det viktige blikket

I studien var det spesielt to scenario som ble nøye studert.

Det ene var svingete veier med dårlig dekke. Det andre var kjøreatferd inn mot trafikkerte kryss.

I den praktiske delen av studien ble motorsyklistene utsatt for hindringer i veibanen i form av sprekker, hull og ujevnheter i asfalten.

Det viste seg at gruppen med normal kjøreerfaring hadde blikket festet på det de ikke ville treffe. De brukte lengre tid på å kontrollere veidekket enn gruppen med bredere og røffere kjøreerfaring.

Gruppen med røffere kjøreerfaring fokuserte tidligere fremover.

Jo mer erfaring, jo mer defensiv kjøring

Inn mot trafikkerte kryss var det gruppen med normal kjøreerfaring som gjennomgående kjørte inn i krysset uten å ta tilstrekkelig hensyn til hva som var på veien foran. De tok heller ikke nok hensyn til hva som var på vei inn i krysset.

Gruppen med tøffere kjøreerfaring gikk derimot tidligere ned i hastighet. De var i det hele tatt mer oppmerksomme på trafikken rundt seg.

Nye forklaringsfaktorer

– Dette viser at erfaring kan slå begge veier, sier Wigum.

Han er opptatt av at utdanningen av trafikklærere for motorsykkel kvalitetssikres med forskning.

– Det finnes fortsatt områder der kunnskapen er mangelfull. Det gjelder både i føreropplæringen og hvordan man skal påvirke det etablerte motorsykkelmiljøet, sier han.

Wigum forteller at slike funn vil ha påvirkning på morgendagens læreplaner og opplæring. De vil danne grunnlag for nye analyser av mc-ulykker for å finne forklaringsfaktorer i samspillet mellom fører, motorsykkeltyper og ulike faktorer i omgivelsene.

Begrensninger i studien

Studien har noen begrensninger. Det ene er det totale antall deltagere på kun ni personer. I videre forskning bør antall deltagere økes.

Den andre forskerne vil trekke frem er at deltagere fra gruppa med normal kjøreerfaring, har varierende erfaring. Forskerne mener utvalget i hver gruppe bør ha en mer ensartet erfaringsbakgrunn.

– Det er et ressursspørsmål at antallet er så lavt. For oss er det interessant å se på flere motorsyklister og da spesielt fra de med normal kjøreerfaring. Finner vi de samme resultatene her eller var det tilfeldig det vi fant? spør Jan Petter Wigum.

Han sier de ser på denne studien som en pilotstudie. Det finnes mange ulike dybdeanalyser eller temaanalyser over motorsykkelulykker.

– Alle disse er hva jeg vil kalle deskriptive analyser: antall, hvor, når og hvem. Vi har gjort en pilot på en noe mer analytisk metode. Der bruker vi andre verktøy, som videoanalyse og eye-tracker, sier han.

Referanse:

Jan Petter Wigum og Petter Helmersen Bogfjellmo mfl.: Sikker kjøring på motorsykkel. Analyse av risikofaktorer ved motorsykkelkjøring og oppmerksomhetsfordeling ved bruk av eye-tracking, intervju og video. Rapport fra Nord universitet, 2023.

Om studien

Studie er gjennomført ved Trafikkfag på Nord universitet i Stjørdal i samarbeid med Sintef Community og Trygg Trafikk.

Powered by Labrador CMS