Eksempel på en bilfører som er dårlig til å gjøre to ting samtidig. (Foto: Colourbox)
Eksempel på en bilfører som er dårlig til å gjøre to ting samtidig. (Foto: Colourbox)

Multitaskerne er dårligst til å multitaske

La du merke til sjåføren som du møtte i full fart mens han var ivrig opptatt med å fikle med mobilen? Sannsynligvis er han en av dem som er desidert dårligst til å gjøre to ting samtidig.

Et flertall blant oss tror antakelig at vi har evnen til å gjøre flere ting samtidig.

Men en studie som amerikanske psykologer har gjort, kan tyde på at de som føler seg mest overbevist om egen evne til multitasking, faktisk er dårligst til det.

For eksempel til å snakke i mobiltelefon eller sende tekstmeldinger mens de kjører bil.

Alarmerende funn

– Det alarmerende med funnet vårt er at folk som ofte snakker i mobiltelefon mens de kjører, har en tendens til til å være minst i stand til å multitaske, sier psykologiprofessor David Sanbonmatsu i en pressemelding fra Universitetet i Utah, USA. Sanbonmatsu er hovedforfatter bak studien som offentliggjort i Plos One.

– Folk som oftere enn andre multitasker, har også en illusjon om at de er bedre til det enn andre. Realiteten er at de ikke er bedre enn gjennomsnittet. Ofte er de dårligere til det, sier professorkollegaen David Strayer.

Han legger til at også andre gjerne tror at multitaskerne er dyktige til å gjøre flere ting om gangen. Men det er vi overbevist om rett og slett fordi vi oftere ser at de faktisk holder på med flere ting samtidig.

De flinkeste konsentrerer seg

Studien omfattet 310 frivillige psykologistudenter som gjennomgikk flere ulike tester.

Studentene svarte på spørsmål om hva de tror om sin egen evne til å gjøre flere ting samtidig. Testene viste om de faktisk var i stand til både å kjøre bil og å bruke mobil eller annet teknologisk utstyr samtidig. Personlighetstester viste i tillegg hvem som oftere enn andre kan være impulsive eller søke spenning.

Et hovedfunn i studien var altså at de som er best i stand til å multitaske, ikke er de som oftest gjør flere ting samtidig. I stedet konsentrerer de dyktigste multitaskerne seg om det viktigste de holder på med for øyeblikket. For eksempel å kjøre bil.

Personer som er impulsive og spenningssøkende, ser oftere enn andre ut til å forsøke å multitaske.

Kjeder seg med én ting av gangen

Psykologiprofessorene David Sanbonmatsu og David Strayer ved en bilsimulator som ble brukt til å undersøke evne til å kjøre bil og bruke mobiltelefon samtidig (Foto: University of Utah)
Psykologiprofessorene David Sanbonmatsu og David Strayer ved en bilsimulator som ble brukt til å undersøke evne til å kjøre bil og bruke mobiltelefon samtidig (Foto: University of Utah)

– Dataene vi har samlet inn, viser at personer ofte multitasker fordi de har problemer med å konsentrere seg om en ting av gangen. De trekkes mot flere oppgaver fordi de kjeder seg, og de ønsker å få stimuliet det er å kunne snakke med noen i telefon mens de kjører, sier Sanbonmatsu.

Psykologene bak denne studien konkluderer altså med at personer som oftere enn andre prøver å gjøre flere ting på en gang, ikke gjør det fordi de har denne evnen.

De gjør det fordi de er dårligere enn andre til ikke å la seg distrahere og de er dårligere enn andre til å fokusere på en ting om gangen.

I telefonen 13 prosent av tiden

I studien deltok 176 kvinner og 134 menn med en gjennomsnittsalder på 21 år. Studentene rapporterte hvor ofte de snakker i mobiltelefon mens de kjører, og hvor lenge de snakker. I tillegg gjennomgikk de flere tester som viser evne til multitasking og grad av impulsivitet og spenningssøkende atferd.

Studiedeltagerne snakket i telefonen i gjennomsnitt 13 prosent av tiden de kjørte bil. Amerikanske trafikkmyndigheter har beregnet at gjennomsnittlig mobilbruk blant alle bilførere i USA ligger på rundt 10 prosent av tiden i bil.

De to psykologiforskerne ved Universitetet i Utah sier at denne studien gjerne kan brukes som et argument for lovgivere som ønsker å begrense mobilbruk i bil.

Referanse:

David M. Sanbonmatsu mfl: Who Multi-Tasks and Why? Multi-Tasking Ability, Perceived Multi-Tasking Ability, Impulsivity, and Sensation Seeking. PLoS ONE, DOI: 10.1371/journal.pone.0054402

Powered by Labrador CMS