DENNE ARTIKKELEN ER PRODUSERT OG FINANSIERT AV Transportøkonomisk institutt - LES MER.

Bildeling likner på klassisk bilutleie og er sammen med leasing og bilabonnement ett av flere alternativer til å eie bil selv.

En delebil kan erstatte 10–15 privatbiler

Bildelere kjører dessuten 30 prosent mindre bil enn privatbilister.

Det kommer frem i en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt (TØI) som har sett på erfaringer og effekter av bildeling i Bergen.

– Bildeling bidrar til mer miljøvennlig mobilitet både ved at bildeling erstatter opptil 10–15 privatbiler og at de som bruker delebil fremfor privatbil, kjører 30 prosent mindre bil, sier forsker Vibeke Nenseth ved TØI.

Redusert bilbruk på grunn av bildeling er særlig avgjørende i tette byområder. Tjenesten kan bidra til å utjevne sosiale og økonomiske skjevheter ved at grupper med lav inntekt kan få lett tilgang til bil.

Mange fordeler ved bildeling

Bildeling er ifølge NAF når folk som ikke kjenner hverandre, har tilgang til samme bil. Som regel er det et selskap som eier bilen og så kjøper du tilgang til den kun i den perioden du trenger.

Bildeling likner på klassisk bilutleie og er sammen med leasing og bilabonnement ett av flere alternativer til å eie bil selv. Fordelen er blant annet at du slipper å tenke på dekkbytte, reparasjoner og parkeringsplass til egen bil.

«Early adopters» går foran

– Den typiske bildeler i Bergen er ung, høyt utdannet og bor urbant – og tilhører en gruppe som generelt tidlig tar til seg nye trender og levemåter, såkalte early adopters, sier Nenseth.

Hun forteller videre at bildelere går og sykler og bruker mindre bil enn andre. Én av fire har kvittet seg med egen bil, mens halvparten av bildelerne har unngått eller utsatt å kjøpe bil.

Både praktiske, økonomiske og verdimessige motiv er viktige for bruk av bildeling.

I Bergen er fem prosent bildelere i dag og ytterlige åtte prosent vurderer å bli det.

– Fantastiske nyheter

I rapporten har forskere studert befolkningen i Bergen generelt og de som er med i bildelingsordninger spesielt. Fem prosent er bildelere i dag, og ytterlig åtte prosent vurderer å bli det.

For dem som bildeling ikke er aktuelt for, oppgis særlig behovet for å bruke egen bil som årsak.

– Dette er fantastiske nyheter. Bildeling er bra for folkehelsen, byluften, klimaet og byen. En gjennomsnittlig privatbil står faktisk stille 98 prosent av tiden, så bildeling frigjør mye plass som kan brukes til sykkelveier, lekeplasser og andre gøye ting. Alle som går fra å eie til å dele bil, bidrar til å gjøre Bergen enda litt grønnere, sier byråd for klima, miljø og samferdsel i Bergen kommune, Thor Haakon Bakke.

Noen oppsummerende punkter:

  • Beregningene viser at en delebil erstatter 10 til 15 personbiler i Bergen.
  • Fem prosent av befolkningen i Bergen er bildelere i dag, ytterligere åtte prosent vurderer å bli det.
  • Bildelere i Bergen går og sykler mer enn den generelle befolkningen.
  • De bruker 30 prosent mindre bil enn befolkningen ellers.
  • Åtte av ti bildelere bor sentralt.
  • En av fire har kvittet seg med bil, halvparten av bildelerne har latt være å kjøpe bil, mens en av fem bruker egen bil i tillegg til bildeling.
  • Bildelere er yngre, høyere utdannet og bor mer urbant enn andre.
  • Både praktiske, økonomiske og verdimessige motiv er viktige for bruk av bildeling.

Rapporten er finansiert av Bergen kommune ved Bymiljøetaten.

Referanse:

Vibeke Nenseth og Ingunn Opheim Ellis: Bildeling i Bergen - erfaringer og effekter. Rapport 1895/2022, TØI.

Powered by Labrador CMS