Ansatte kan forutsi inntjening

Endelig er det bevist: Vanlige medarbeideres kunnskap kan forutsi bedriftens framtidige suksess. Noen må bare lytte til dem.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

Carina Antonia Hallin

Master of Science i International Hospitality and Tourism Administration.

Har studert ved Cornell School of Hotel Management og Johnson Business School ved Cornell University samt ved Norwegian School of Hotel Management, University of Stavanger.

Til daglig oppholder Hallin seg på Copenhagen Business School, Center for Tourism and Culture Management, men arbeider med forskningsprosjekter for Universitetet i Stavanger.

Et problem innen teorier om kunnskapsledelse har vært at man har antatt at vanlige medarbeidere besitter viktig kunnskap for bedrifter.

Carina Antonia Hallin har i sin dokrorgradsavhandling endelig klart å bevise verdien av vanlige ansattes kunnskaper. Avhandlingen bygger på datamateriale som er innhentet månedlig, gjennom ett og et halvt år blant frontpersonale i tre hotellbedrifter.

Hallins forskning viser at vanlige servicemedarbeidere besitter strategiske kunnskaper som kan, når disse blir samlet inn og systematisert, gi forutsigelser om bedriftenes framtidige suksess og inntjeningsevne.

– Man har tradisjonelt trodd at det er toppledelsen som sitter med den strategiske informasjonen, og dermed også toppledelsen som best kan forutsi hvordan det skal gå videre med bedriften.

– Men kunnskapsledelse handler egentlig om hvordan man ivaretar kunnskapen i bedriften, og hva som genererer den alminnelige ansattes kunnskap.

– Det jeg har testet, er hvorvidt denne kunnskapen også vil kunne forklare bedriftens utvikling i relasjon til de økonomiske endringene, forklarer Hallin.

Forutsi utviklingen

Tidligere studier har vist at forbrukeres tiltro til markedet kan brukes til å forklare endringene i markedet. Finanskrisen kan blant annet forklares ved at folk ikke lenger har tillit til markedet.

Hvis folk er positive til fremtiden og investerer penger, vil naturligvis også markedet få oppsving.

– Vi ønsket å teste det samme på mikronivå. Vår hypotese var at de ansattes intuitive forventninger om fremtiden kunne fortelle oss noe om hvordan det går med bedriften i fremtiden.

– Vi har med andre ord koblet makroøkonomisk teori med det mikroøkonomiske, og mener de ansattes preferanser kan brukes som et “forcasting tool”. Det vil si et verktøy for lederne når de skal forutsi videre utvikling for bedriften, forklarer Hallin.

Nyskapende

(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

– Tidligere har man bare målt sammenhengen mellom virksomhetenes omsetning og de ansattes idé om virksomhetenes kvaliteter. Man har ikke brukt de ansattes kunnskaper og preferanser til å forutsi hendelser i fremtiden.

– I dag finnes det løsninger for å forutsi omsetning for bedriftene, men det jeg har tilført, er at vi nå også kan forutsi endringer som kommer til å skje framover når det gjelder konkurransesituasjonen.

– De ansattes tillit til hotellets framtidige suksess, kan predikere endringer i hotellets omsetning i forhold til den omsetningen som skjer i markedet, sier Hallin.

Viktig verktøy for ledere

De ansatte ble spurt om hvorvidt de trodde at hotellet skulle være kreativt de neste 12 månedene, hvorvidt de trodde på at virksomheten var konkurransedyktig i markedet, og hvorvidt de trodde på ledelsen.

De ble også spurt om hvorvidt de trodde teamet de jobber i ville fungerer de neste 12 månedene, og om personlige forhold som om de så for seg at de kunne få en bedre lønn, eller om de kunne få spennende arbeidsoppgaver i fremtiden.

Resultatene bidrar til kunnskap innenfor strategisk lederskap. Her er det i dag mangelfull forskning på den menneskelige kunnskapen kan bidra med når det gjelder å forutse kompetansefortrinn for bedriften.

Funnene bidrar blant annet til å øke kunnskapen innen hotell- og restaurantledelse ved vektleggingen av de ansattes rolle i strategisk beslutningstaking. De påpeker også viktigheten av å bruke de ansattes kollektive kunnskap i den videre planleggingen av bedriften.

Vil forske på andre bransjer

Carina Hallin disputerer til ph.d.-graden med en oppsiktsvekkende studie om hotellansattes kunnskap.

Hallin fremholder at resultatene virker lovende, men at de bør testes ytterligere i fremtiden, for å kunne tilby et praktisk og alternativt forecasting-redskap for hotellbedrifter til de eksisterende forecasting-systemer.

Hallin har kun testet sammenhengen i hotellnæringen i et halvannet år. Neste steg er å se om modellen gjelder over lengre tid, og om den også gjelder for andre servicevirksomheter.

– Det vil være interessant å teste dette ut på andre virksomheter. Jeg mener dette vil kunne brukes på andre servicevirksomheter som for eksempel innen bank- og luftsektoren.

– Dette bør også testes videre for å se om det har holdbarhet over tid, og for å utvikle nye variabler som kan forbedre modellen, forklarer Hallin.

Bakgrunn:

Carina Antonia Hallin disputerer fredag 2. oktober for ph.d.-graden ved Universitetet i Stavanger (UiS). Avhandlingen har tittelen ”Exploring the Strategic Impact of Service Employees’ Tacit Knowledge. The Development of an Indicator for Forecasting Economic Performance of Hotel Companies.”

Powered by Labrador CMS