www.colourbox.no

Barnesikrer mini-batteri

Med enkle grep kan små batterier bli ufarlige selv om de svelges ved et uhell.

Knappcellebatterier finner man nesten over alt. De små, runde metallskivene gir strøm til for eksempel bursdagskort med lyd, barneleker og høreapparat. Men for nysgjerrige barn kan batteriene gjøre stor skade.

Om et slikt batteri svelges, kan det føre til interne skader eller død.

- Til dags dato har er det gjort lite innovasjon for å håndtere dette problemet vedrørende små batterier, sier Jeff Karp i en pressemelding. Harvard-forskeren har vært med på å utvikle et barnesikkert batteri.

Store mengder

I en ny studie skriver Karp og en gruppe forskere at de har funnet en god løsning som gjør batterier ufarlige dersom de finner veien ned i svelget på et spedbarn.

I studien anslås det å være en produksjon på rundt fem milliarder slike batteri i året. Og antallet tilfeller hvor batteriene svelges ved et uhell, vokser i takt med produksjonen.

- Å svelge disse batteriene vil være en krise for fordøyelsessystemet, gitt at skaden skjer så snart batteriet kommer i kontakt med vevet, hvor elektrisk strøm fra batteriet kan føre til brannskader, forteller medforfatter Giovanni Traverso i samme pressemelding.

Løsning fra populær teknologi

Men hva om batteriet ikke var aktivt når det ble inntatt? Forskerne hentet inspirasjon fra berøringsskjerm-teknologi, og fant fram til et materiale som kunne påvirke batteriets strømførende evner.

Det har seg nemlig sånn at når du bruker visse typer berøringsskjermer, er det trykket fra fingeren din som aktiverer skjermens strømførende evne. Uten trykket fra fingeren, er ikke skjermen lenger aktiv.

Forskerne fant at et vanlig materiale tatt i bruk i flere berøringsskjermer kunne brukes til å lage et beskyttende lag rundt batteriet. Laget sørget for at batteriets strømførende egenskaper kun ble akitvert når man påførte trykk.

Skadefrie forsøk

For å se hvordan kroppen potensielt kan reagere på batteriene, utførte forskerne en rekke forsøk på både kroppsvev og levende dyr.

Batteriene som var tildekket forårsaket ingen skader, hverken på dyrene eller kroppsvevet. Uten dette laget forårsaket batteriene betydelige skader.

I tillegg til at dette er en forholdsvis enkel forbedring å ta i bruk, mener forskerne bak funnet at det ikke trenger å være en særlig kostbar forbedring heller.

- Den nøyaktige kostnaden avhenger av den nøyaktige komposisjonen av materialet som tas i bruk, men for vår nåværende funn er det snakk om cent, ikke dollar, forteller studiens førsteforfatter, Bryan Laulicht, i en pressemelding.   

Referanse:

B. Lulicht m.fl: Simple battery armor to protect against gastrointestinal injury from accidental ingestion, Proceedings of the National Academy of Sciences, 2014

Powered by Labrador CMS