Forskere fant at antibiotika ga økt risiko for kreft i den første delen av tykktarmen (som går loddrett) og den neste delen (som går horisontalt), men ikke i resten av tarmen.

Antibiotika kan øke risikoen for tarmkreft, ifølge svensk studie

Det har sannsynligvis å gjøre med endring i tarmfloraen.

Norge er et av landene i verden med høyest forekomst av tarmkreft, ifølge Kreftregisteret. Forskere sliter med å finne ut hvorfor.

Røyking, alkohol og muligens rødt kjøtt er blant de kjente risikofaktorene, men det er ikke nok til å forklare forskjellen mellom Norge og andre land.

Det forskes på hva tarmbakteriene har å si for risikoen.

I en ny befolkningsstudie fra Sverige fant forskere ut at personer som hadde brukt antibiotika, hadde høyere risiko for å få kreft i den første og midtre delen av tykktarmen.

Årsaken kan være at antibiotika påvirker bakteriesamfunnet i tarmen.

Brukte helseregistre

– Mange etablerte risikofaktorer, som overvekt og kosthold, kan endre mikrobiomet i tarmen, men antibiotika kan ha en mer forstyrrende effekt, skriver forskerne i studien.

De har sett på registrerte tilfeller av tykktarmskreft i den svenske befolkningen mellom år 2010 og 2016. Rundt 40 000 pasienter med diagnosen var inkludert i studien.

Forskerne sammenlignet gruppen med en kontrollgruppe bestående av omtrent 200 000 kreftfrie personer.

Informasjon om den enkeltes antibiotikabruk ble hentet ut fra det svenske reseptregisteret. Forskerne så på tall fra perioden 2005 til 2016.

Noe økt risiko

81,3 prosent av de som fikk tarmkreft, hadde fått forskrevet antibiotika en eller flere ganger i perioden 2005 til 2016. Det var sammenlignet med 77,6 prosent i kontrollgruppa.

Studien viser at bruk av antibiotika økte risikoen for å utvikle tarmkreft i løpet av de neste fem til ti årene.

Økningen i risiko var størst for de som hadde brukt antibiotika over lengre tid, men det var også en viss økning blant de som hadde tatt en kur, ifølge en pressemelding om studien.

Kvinner og menn som hadde tatt antibiotika i over seks måneder, hadde 17 prosent større sjanse for å utvikle kreft i den første delen av tykktarmen, sammenlignet med de som ikke hadde brukt legemiddelet.

Det betyr likevel ikke at sannsynligheten for å få tarmkreft var stor. Det påpeker en av forskerne bak studien, Sophia Harlid.

– Det er absolutt ingen grunn til bekymring bare fordi du har tatt antibiotika. Økningen i risiko er moderat, og påvirkningen på den absolutte risikoen for den enkelte er ganske liten, sier Harlid i pressemeldingen.

Hun er kreftforsker ved Umeå universitet.

Sophia Harlid er forsker ved Umeå universitet.

Bør ikke gis unødvendig

Resultatene underbygger at det er mange grunner til å være restriktiv med antibiotika, mener Harlid.

– Selv om antibiotikabehandling i mange tilfeller er nødvendig og redder liv, bør det utvises forsiktighet ved mindre alvorlige plager som uansett kan forventes å bli bra. Fremfor alt for å forhindre at bakterier utvikler resistens, men som denne studien viser, også fordi antibiotika kan øke risikoen for fremtidig tykktarmskreft.

Det var ingen kobling mellom å ha tatt antibiotika og det å utvikle kreft lenger ned i tykktarmen.

Det var heller ingen økt sjanse for å få kreft i endetarmen. Spesielt kvinner som hadde tatt antibiotika, hadde faktisk noe lavere sannsynlighet for å få endetarmskreft. Forskerne spekulerer på om det kan ha å gjøre med seksuelt overførbare sykdommer.

Britisk studie viser det samme

Tidligere studier har også gitt indikasjon på at antibiotikabruk er forbundet med høyere sannsynlighet for å få tarmkreft.

En britisk studie fra 2019 viste at bruk av antibiotika var knyttet til høyere risiko for å få tykktarmskreft, men mindre risiko for endetarmskreft.

Den nye, svenske studien bekrefter dette resultatet.

– Robust sammenheng

– Den svenske studien er godt utført og validerer de viktige funnene fra Storbritannia, skriver Trine Rounge, forsker ved Kreftregisteret, på e-post til forskning.no

– Slike valideringsstudier er svært viktige for da blir vi enda sikrere på funnene.

Rounge skriver at forskerne finner robuste sammenhenger mellom antibiotikabruk og tarmkreftrisiko.

– Begge studiene finner at sammenhengen er avhengig av hvor i tarmen kreften oppsto. Den svenske studien viser også at sammenhengen er avhengig av type antibiotika.

Videre viser begge studiene at antibiotikabruk beskytter mot endetarmskreft, skriver Rounge.

– En stor del av diskusjonen går på mulige mekanismer via tarmfloraforandringer. Jeg støtter denne hypotesen, men ingen av disse studiene kan si noe konkret om det da de kun analyserer registerdata og ingen biologiske prøver.

Trine Rounge leder nå et forskningsprosjekt der de nettopp skal se nærmere på koblinger mellom tarmflora og tarmkreft. Les mer om prosjektet her.

Referanser:

Sai San Moon Lu, m. fl.: «Antibiotics Use and Subsequent Risk of Colorectal Cancer: A Swedish Nationwide Population-Based Study», JNCI: Journal of the National Cancer Institute, 1. september 2021.

Jiajia Zhang, m. fl.: «Oral antibiotic use and risk of colorectal cancer in the United Kingdom, 1989–2012: a matched case–control study», Gut, 19. august 2019.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS