Bakgrunn: Ukens fugl: Vipe

Vipa er et kjent tegn på varmere tider. Men den er truet av jakt og landbruk.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Vipe (Vanellus vanellus) er en yndet art og et kjært vår- og sommertegn. (Foto: Hans Petter Kristoffersen / Skog og landskap)

Artikkelserie: Ukens fugl

Norge har et rikt fugleliv. Noen fugler bor her hele året, andre tilbringer varmere måneder her, mens andre igjen bare stikker innom mer sporadisk.

481 fuglearter er observert her i landet, men bare 253 har slått seg til med bolig og barn.

Vi har bedt Hans Petter Kristoffersen, fugleentusiast og fuglefotograf, om å gi oss en ukentlig dose fuglekunnskap.

Vadefuglen Vipa (Vanellus vanellus) er for mange selve symbolet på våren.

Med sin spesielle topp på hodet og fordi den holder til på åkrer og enger langs bilveier, er vipa blitt en kjent og kjær fugleart for folk flest.

Vipa er en typisk kulturlandskapsfugl som har tilpasset seg mennesket ved å oppholde seg i og legge egg i åker og eng.

Framtidsutsiktene for vipa er imidlertid ikke så lyse, og den har vist en kraftig tilbakegang de siste årene. Den står nå på rødlista over truete fuglearter i Norge.

Vipas tilbakegang har nok flere årsaker, men et felles stikkord her er som så ofte ellers: mennesket.

Vipa overvintrer i Sør-Europa og der driver skyteglade franskmenn og spanjoler fortsatt storstilt jakt på vipe. Dette, sammen med endringer i landbruket, er nok de viktigste årsakene til nedgangen i vipebestanden.

Sangen er fascinerende og er en del av det spektakulære fluktspillet. Hør på lydfila.

Vipe tilhører lofamilen, som globalt består av 65 arter av viper og loer.

I slekta Vanellus er det 24 arter og flere av dem er også truet. I Norge er det kun vipe som hekker i denne slekta.

 

Powered by Labrador CMS