Dette er en meteor som er på vei gjennom atmosfæren. Masse små meteoritter kan ha brakt utenomjordisk karbon til jorden for flere milliarder år siden. Men hva betyr egentlig det? (Bilde: Navicore/CC BY 3.0)

Nei, forskere har ikke funnet spor etter utenomjordisk liv

De har funnet karbon som sannsynligvis kom med asteroider til jorden for mer enn tre milliarder år siden.

En nyhetsartikkel publisert av NRK natt til tirsdag hadde overskriften Forskere har funnet spor etter ikke-jordisk liv. I løpet av formiddagen ble tittelen og artikkelen endret, både på NRKs forside og inne i saken. Saken finner du på NRKs sider.

NRK skriver nå på sine sider at den tidligere versjonen av saken var upresis og at saken nå er nyansert.

- NRK baserte seg i første versjon av denne artikkelen delvis på uttalelser fra en dansk forsker. I ettertid kan vi se at uttalelsene og vår tolkning førte til at artikkelen ble trukket litt lenger enn forskningsresultatene ga grunnlag for, og dette er nå rettet opp, sier redaktør Espen Olsen Langfeldt i Nyhetsdivisjonen i NRK til forskning.no.

Nyhetssaken var basert på en forskningsartikkel fra tidsskriftet Geochimica et Cosmochimica Acta om mulig funn av karbon med utenomjordisk opprinnelse.

Livet på jorden er karbonbasert, noe som betyr at karbon er en grunnleggende komponent i alt liv vi foreløpig kjenner til. Men karbon betyr ikke automatisk spor etter liv.

forskning.no har snakket med Stephanie Werner om forskningsartikkelen for å oppklare hva denne saken egentlig handler om. Hun er professor i geofysikk ved UiO, og har blant annet spesialisert seg på hvordan planeter utvikler seg.

Extraterrestrial organic matter

Forskningsartikkelen det er snakk om har tittelen: Extraterrestrial organic matter preserved in 3.33 Ga sediments from Barberton, South Africa

– Mange tenker at begrepet organisk henger direkte sammen med liv, men i denne sammenhengen betyr det bare at det er mineraler som inneholder hydrogen og karbon, sier Stephanie Werner til forskning.no.

Organisk materie betyr bare at det er karbonbaserte kjemiske stoffer som kan oppstå på grunn av geologiske prosesser eller på grunn av liv. Her henvises det altså til organisk materie som ikke har oppstått på jorden.

Forskningsartikkelen beskriver analyser av et geologisk lag i Sør-Afrika som ble dannet for over 3,3 milliarder år siden, og forskerne argumenterer for at karbonet i dette laget sannsynligvis kom med mikrometeoritter til jorden i denne tidsperioden.

Karbon er et ekstremt vanlig grunnstoff i solsystemet. De vanligste asteroidene som surrer rundt i solsystemet er såkalte karbonrike asteroider, uten at det har noe med liv å gjøre. Asteroiden Bennu er et eksempel på en slik asteroide.

For over tre milliarder år siden var solsystemet et mer rotete sted, og planetene ble konstant bombardert med både store og små meteoritter.

Forskerne har også funnet bittesmå partikler kalt spineller i dette laget, som kan dannes når asteroider går gjennom atmosfæren.

Det er spesielt at et så gammelt geologisk lag er såpass godt bevart at forskerne kan gjøre denne analysen, forteller Werner.

Karbon fra liv?

Men dette laget i Sør-Afrika som inneholder utenomjordisk karbon ligger tett sammen med andre geologiske lag, som faktisk kan inneholde karbon som er spor etter liv. Liv som levde på jorden for flere milliarder år siden, altså.

Werner forklarer at forskjellige isotoper av karbon kan si noe om hvor stoffet kommer fra. Isotoper er forskjellige varianter av grunnstoffet karbon, og karbon som kommer fra planter har en annen sammensetning enn for eksempel vulkansk karbon.

Karbon som stammer fra liv kalles biogenisk karbon.

Men dette kan by på problemer hvis målet er å lete etter liv som levde for lenge siden, for eksempel kanskje på Mars.

Hvis du leter etter liv på Mars, og finner et geologisk lag med karbon, betyr ikke dette automatisk at man har funnet spor etter liv. Denne forskningen viser at lag med karbon fra asteroider kan overleve i milliarder av år.

– Forskerne bak denne artikkelen har brukt de samme instrumentene som skal brukes på ExoMars 2020-roveren, og mye av forskningsartikkelen handler om hvordan man skal skille mellom biogenisk karbon og ikke-biogenisk karbon.

Forskere kan dermed bli lurt til å tro at de har funnet spor etter liv, når man egentlig bare har funnet et karbonlag som kom med meteorer, forklarer Werner.

– Det må undersøkes grundig før man kan slå fast hvor karbonet egentlig kommer fra, sier hun.

Saken er oppdatert 5/6-19 10:30

Referanse:

Gourier mfl: Extraterrestrial organic matter preserved in 3.33 Ga sediments from Barberton, South Africa. Geochimica et Cosmochimica Acta, 2019. DOI: 10.1016/j.gca.2019.05.009 . Sammendrag

Powered by Labrador CMS