Attenprikket marihøne (Myrrha octodecimguttata). (Foto: Gilles san Martin)
Attenprikket marihøne (Myrrha octodecimguttata). (Foto: Gilles san Martin)

Ukas art: Marihøne - ikke bare én høne!

0, 2, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 22 eller 24 prikker? Vi har 59 forskjellige arter marihøne i Norge, og variasjonen er stor både i størrelse, farger og mønster på dekkvingene. 

Det er få arter vi kjenner så godt og setter sånn pris på som marihønene, de små billene i familien Coccinellidae. Nyttige i hagen er de også.

En av de vanlige marihøneartene, sju-prikket marihøne trenger eksempelvis å fortære 300–400 bladlus for å bli voksen.

Når vi vet at en voksen marihøne legger 200 egg, tilsier et enkelt regnestykke at én familie på mor og barn, fortærer 80 000 bladlus.

Den kulturelle marihøna

I Europeisk kultur, og spesielt i barnekulturen, har marihøner en unik posisjon, og det finnes tallrike folkeeventyr, rim, regler og sanger om de små billene.

I folketradisjonen var disse insektene knyttet til Jomfru Maria, noe som gav dem navnet marihøne.

Det spesielle forholdet mellom menneske og marihøne går faktisk veldig langt tilbake - til hedensk tid.

Den gang ble marihønene knyttet til den norrøne fruktbarhetsgudinnen Frøya – og navnet var selvfølgelig freyjuhœna, eller frøyahøne.

Noen er truet

Av de 59 marihøneartene man kan treffe på i Norge hører 55 naturlig hjemme her.

Fire er fremmede arter, deriblant harlekinmarihøne som i Norsk svarteliste 2012 er vurdert til å utgjøre svært høy risiko.

I norsk rødliste for arter 2010 er èn av marihønene våre - sandmarihøne (Hippodamia variegata) - vurdert til å være sterkt truet, mens tre er vurdert til kategorien sårbar.

Powered by Labrador CMS