Levningene som ble funnet i Brasil er et av de eldste kjente tilfellene av halshogging i Sør-Amerika. (Foto: Strauss et al.)

9000 år gammel halshugging i Brasil

Det eldste tilfellet i Sør-Amerika vi kjenner til.

Levningene etter en ung mann ble oppdaget av arkeologer i Lapa do Santo i Brasil. Hodeskallen var tildekt av to hender, plassert i motsatte retninger.

Funnet, som er nøye dokumentert og publisert i tidsskriftet Plos One, peker likevel ikke på et grusomt drap, men heller et ritual.

Utvider rekkevidden

Halshugging er ikke et ukjent fenomen i Sør-Amerikas forhistorie. Arkeologer og etnografer har dokumentert tilfeller fra flere områder og ulike tidsperioder.

Å samle på kroppsdeler, inkludert hodet fra en bekjempet fiende, var forholdsvis vanlig blant ulike stammer i områder som nå ligger i land som Peru, Bolivia og Ecuador.

Her har arkeologene illustrert hvordan levningene var plassert. (Foto: (Illustrasjon: Strauss et al.))

Men hittil er det bare ett mulig tilfelle av halshugging funnet i Brasil fra forhistorisk tid. Inntil nå. 

– Geografisk sett utvider det rekkevidden av vår kjennskap til halshugging med mer enn 2000 kilometer, forteller André Strauss til Discovery News. Strauss er en av forskerne bak studien.

Sosialt ritual

Levningene ble funnet i Lapa do Santo som ligger i Lagoa Santa-regionen. (Foto: (Kart: Strauss et al.))

Ved å ta i bruk ulike dateringsmetoder kunne arkeologene påvise at levningene, omtalt som Burial 26, kom fra en ung mann. Men det som overrasket var manglende kjennetegn på at hodet var tatt som et trofé.

– Trofé-hoder blir ofte håndtert i lange perioder etter de blir tatt, men Burial 26 ble begravet kort tid etter at døden inntraff, forklarer Strauss.

Mest sannsynlig var mannen et medlem av det lokale samfunnet og ikke en fiende. Strauss tror derfor at halshoggingen heller var et slags begravelsesritual som skulle knytte samfunnet sterkere sammen.

Referanse:

Strauss A, Oliveira RE, Bernardo DV, Salazar-García DC, Talamo S, Jaouen K, et al. (2015) The Oldest Case of Decapitation in the New World (Lapa do Santo, East-Central Brazil). PLOS ONE 10(9): e0137456. doi:10.1371/journal.pone.0137456

Powered by Labrador CMS