Steinmuren skulle gjøre det lettere å presse jaktbyttet til riktig sted.

Én kilometer lang mur fra steinalderen funnet på havbunnen mellom Danmark og Tyskland

Muren ble trolig bygget av steinaldermennesker for å jakte på rein for over 10.000 år siden. I så fall er dette en av de eldste jakt-konstruksjonene i verden.

En flokk slitne og panikkslagne reinsdyr kommer trampende gjennom landskapet langs et steingjerde som strekker seg langt over landskapet.

De har ikke noe sted å flykte og følger steinrekken ned i en innsjø, der de nå er trengt opp i et hjørne og blir et lett bytte i det kalde vannet.

En gruppe steinaldermennesker nærmer seg kampklare med buer, piler og spyd, som de nå enkelt kan bore inn i kroppene til byttedyrene.

Tyske forskere forestiller seg at en slik scene kan ha utspilt seg for over 10.000 år siden i et område mellom Tyskland og Danmark som i dag ligger 21 meter under vann.

De har oppdaget en 970 meter lang steingruppe som trolig er menneskeskapt og som ble oversvømmet av Østersjøen for 8.500 år siden.

Funnet ved en tilfeldighet

Selv om det er vanskelig å bevise med sikkerhet at det var akkurat dette de mange steinene ble brukt til, har forskerne gjort en innsats som imponerer en dansk seniorforsker fra Nationalmuseet i København.

Funnet, som nettopp er presentert i det vitenskapelige tidsskriftet PNAS, skjedde ved en tilfeldighet, forteller Jacob Geersen, en av hovedforfatterne bak studien.

I 2021 tok han med seg en gruppe studenter ut i Mecklenburg-bukten, ti kilometer utenfor Rerik i Tyskland, for å teste et verktøy som kan utføre akustiske skanninger av havbunnen.

– Da så vi denne grupperingen av objekter som strakte seg over en kilometer. Det så helt unaturlig ut! Året etter sendte vi ned et kamera og oppdaget at det var rader av steiner.

Akustiske skanninger viser at det er en sammenhengende konstruksjon på havbunnen.
Kart over bukten der den antatte steinmuren ble funnet, ti kilometer utenfor Rerik.

Ligner på murer andre steder i verden

Ved nærmere ettersyn ble han overbevist om at steinene ikke bare var tilfeldig plassert av naturen.

– Det så tydelig organisert ut. Jeg var sikker på at det ikke var naturlig. Så vi kontaktet noen arkeologer, sier Geersen, som er seniorforsker ved Leibniz Institute for Baltic Sea Research Warnemünde (IOW).

Det var her Marcel Bradtmöller ble med på prosjektet. Han er forskningsassistent i forhistorie ved Universitetet i Rostock og en av hovedforfatterne av studien.

– Vi diskuterte hva dette kunne være, og vi vurderte hvilken funksjon konstruksjonen kunne ha hatt, sier han.

– Vi innså at muren minner om lignende strukturer rundt om i verden, der det er flere indikasjoner på at de ble laget spesielt for jakt.

I forskningsartikkelen viser de til lignende konstruksjoner i Norge, Grønland, Tyrkia og Nord-Amerika, der det også er funnet jaktredskaper.

Undervannsfoto av fjellstrukturen.

Derfor mener forskerne at de jaktet på rein

Hvis muren ble brukt til jakt, er det sannsynlig at rein var byttet.

Migrasjonsmønsteret til reinen passer godt med plasseringen av muren, og det er kjent at reinsdyr foretrekker å følge rette linjer, skriver de i forskningsartikkelen. Og de var et yndet jaktmål for steinaldermenneskene.

Men siden reinen antas å ha forlatt området for rundt 9.800 år siden, må muren ha blitt bygget før det. Det ville i så fall gjøre den til en av de eldste jaktstrukturene som er oppdaget i verden.

Det er mange om og kanskje, saken er ikke avsluttet, påpeker forskerne selv.

Den første i sitt slag i Europa

David John Gregory, seniorforsker fra det danske Nationalmuseet, er likevel begeistret for det nye funnet:

– Det er definitivt en interessant studie. Metodikken er utmerket, og forfatterne argumenterer for at det sannsynligvis ikke er en naturlig konstruksjon, skriver Gregory.

Han roser dem for å ha brukt mange ulike verktøy og metoder for å skanne og analysere havbunnen og strukturene for å sannsynliggjøre at steinene ikke bare er tilfeldige.

Derfor håper han at forskerne vil fortsette å studere muren.

– Dette kan være et viktig funn, for som det står i konklusjonen i forskningsartikkelen, vil det være det første i sitt slag i Europa. Det kan bidra til å besvare mange spørsmål om hvordan folk organiserte seg sosialt i denne perioden.

Ifølge Marcel Bradtmöller har de tenkt å fortsette arbeidet:

– Vi jobber fortsatt bare med hypoteser, og vi er bare i begynnelsen av forskningen på muren, sier han.

En annen skanning viser hvordan steindynene slynger seg over en lengde på nesten en kilometer.

Referanse:

Jacob Geersen mfl.: A submerged Stone Age hunting architecture from the Western Baltic Sea. PNAS, 2023. Doi.org/10.1073/pnas.2312008121

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no. Les originalsaken på videnskab.dk her.

LES OGSÅ

Få med deg ny forskning

Powered by Labrador CMS