Denne artikkelen er produsert og finansiert av Norges geologiske undersøkelse - les mer.

Langhus datert til cirka 200 – 400 e.Kr. under utgravningene.

Det var mye som dukket opp under utbyggingen av den nye kampflybasen på Ørland

Arkeologer fant en nesten tusen år gammel lekebåt, mens geologene koste seg med pimpstein fra et 4000 år gammelt vulkanutbrudd.

– Vi har de siste årene arbeidet en del sammen med arkeologer før ulike utbyggingsprosjekt settes i gang. Det er lærerikt og interessant for begge parter, forteller forsker og geolog Anders Romundset ved Norges geologiske undersøkelse (NGU).

På Ørland i Trøndelag utarbeidet geologene nylig en detaljert kurve over hvordan strandlinjen har forskjøvet seg i takt med landhevingen de siste 6000 årene.

Årsaken er blant annet at arkeologene vil ha best mulig informasjon om hvor de kan vente å finne rester av bosettinger fra ulike tidsepoker.

Spor etter mennesker

De siste årene har NTNU Vitenskapsmuseet foretatt omfattende undersøkelser i forbindelse med utvidelsen av Ørland kampflybase.

Her er det avdekket store mengder spor etter bosetning og kulturminner fra jernalderen, som dyrkingslag, kokegroper, stolpehull og ildsteder.

Fiskekrok funnet i avfallslag datert til cirka 100 – 400 e.Kr.

I nærheten ble det også funnet en grav fra samme periode med et svært godt bevart skjelett av en kvinne i førtiårene.

Også en litt yngre lekebåt i tre ble funnet i kulturlagene, noe som tyder på at unger også for tusen år siden var opptatt av lek og moro.

Stort vulkanutbrudd

– Arkeologene kom også over et lag med pimpstein, omtrent elleve meter over havet, som var blitt avsatt i strandsonen, forteller Romundset.

– Pimpstein er et blæret, vulkansk glass som slynges ut fra vulkaner som runde biter under utbrudd. Blærerommene er såpass store at pimpstein faktisk flyter på vann.

Pimpsteinen fra Ørland ble analysert geokjemisk av eksperter ved universitetet i Edinburgh og resultatet er klart: Steinen har drevet inn til strendene i Trøndelag etter et stort utbrudd fra vulkanen Katla på Island en gang for mellom 3000 og 4000 år siden.

Her er pimpstein der den ble funnet på Ørland.

Uventet utvikling

Geologene fant også ut at strandlinjefallet gjennom den undersøkte perioden ikke skjedde helt som de hadde forventet.

Feltobservasjonene viser at endringen må ha skutt fart fra cirka år 2000 til år 1500, for så å gå saktere igjen.

– Dette er små nyanser i utviklingen, men har likevel en direkte konsekvens for de arkeologiske tolkningene. Slik sett er dette et tydelig eksempel på verdien i tverrfaglig arbeid, og hvordan den geologiske og arkeologiske utviklingshistorien nesten alltid er nær knyttet sammen, forklarer Romundset.

Krukke av keramikk datert til cirka 100 – 200 e.Kr. under utgravningene.

Nå har NGU-forskerne skrevet et kapittel i boka Environment and Settlement: Ørland 600 BC – AD 1250.

Den rikt illustrerte boka dokumenterer alle de arkeologiske funnene fra Ørland hovedflystasjon og er utgitt både mellom stive permer og gjort åpent tilgjengelig på nett.

NGUs Anders Romundset (t.v.) i diskusjon med arkeolog Magnar Mojaren Gran. Ved siden av ser vi fra venstre arkeologene Ulf Fransson, Marte Mokkelbost, paleobotanikeren Kari Loe Hjelle, og arkeologen Aina Heen-Pettersen.

Referanse:

Anders Romundset og Thomas R. Lakeman: Shoreline displacement at Ørland since 6000 cal. yr. bp. Kapittel 2 i boka Environment and Settlement: Ørland 600 BC - AD 1250: Archaeological Excavations at Vik, Ørland Main Air Bas.

Ingrid Ystgaard: Environment and Settlement: Ørland 600 BC - AD 1250: Archaeological Excavations at Vik, Ørland Main Air Base. Cappelen Damm Akademisk, 2019. (Sammendrag)

Powered by Labrador CMS