I privat sektor økte særlig utbetalingen av bonuser, viser SSB sine ferske tall. Fra 2020 til 2021 var denne økningen på hele 17 prosent.
I privat sektor økte særlig utbetalingen av bonuser, viser SSB sine ferske tall. Fra 2020 til 2021 var denne økningen på hele 17 prosent.

Nå tjener gjennomsnitts­nordmannen over 50.000 kroner i måneden

Kvinner økte lønna med 4,4 prosent i 2021.

Når gjennomsnittlig månedslønn økte med hele 4,2 prosent fra 2020 til 2021, så var det nesten en dobling sammenlignet med året før. Da var nemlig lønnsveksten på bare 2,2 prosent.

– Hvis vi ser 2020 og 2021 i sammenheng, skiller ikke lønnveksten seg spesielt ut fra tidligere år, påpeker seniorrådgiver Håkon Grini hos SSB i en pressemelding.

De to årene må altså ses i sammenheng. En viktig årsak til forskjellen er at lønnsoppgjøret i 2020 ble forsinket på grunn av pandemien.

50.790 kroner i måneden

Den gjennomsnittlige månedslønnen på 50 790 kroner omfatter både lønn, tillegg og bonuser. Dette er bruttolønn, altså lønn før skatt.

Ser vi på det som hos SSB kalles avtalt lønn (lønn uten tillegg og bonuser) så er den nå i gjennomsnitt på 48 010 kroner.

Medianlønnen er lavere

Holdes deltidsansatte utenfor, så er den gjennomsnittlige månedslønnen i Norge for heltidsansatte nesten 53 000 kroner.

Ser vi i stedet på medianlønnen – den midterste lønnen til alle arbeidstagere i Norge – så er den litt under 46 000 kroner i måneden (47 500 for heltidsansatte).

Medianlønnen er lavere enn gjennomsnittslønnen, fordi folk med god lønn trekker opp gjennomsnittslønnen.

Disse fikk mest lønnsøkning

Lønnsutviklingen i 2021 tok seg opp i alle sektorer. Mest økte lønninger i kommunene.

I privat sektor økte særlig utbetalingen av bonuser, viser SSB sine ferske tall. Fra 2020 til 2021 var denne økningen på hele 17 prosent.

Ansatte i elektrisitetsforsyning hadde den høyeste lønnsveksten i 2021 med 6,2 prosent. Her økte gjennomsnittlig bonuser med hele 22 prosent.

– Mesteparten av bonusene i kraftbransjen ble utbetalt før sommeren 2021, altså før strømprisene økte voldsomt utover høsten, forteller Håkon Grini.

Sykepleiere og vitenskapelig ansatte

Flere store yrkesgrupper innenfor helse og undervisning hadde en lønnsvekst som var høyere enn veksten totalt.

Spesialsykepleiere og legespesialister hadde for eksempel en lønnsvekst på henholdsvis 7,1 og 5,9 prosent.

For flere av læreryrkene økte gjennomsnittslønna også med omkring 5 prosent.

Også ansatte i det som kalles vitenskapelig tjenesteyting hadde en høy lønnsvekst i fjor. Den var på 5,8 prosent.

Sterkere vekst for kvinner

Ser SSB på kjønn, så er det kvinner som har hatt den sterkeste lønnveksten i 2021.

Dette har sammenheng med at kvinner er betydelig overrepresentert i kommunale og statlige jobber.

Samlet hadde kvinner en lønnsvekst på 4,4 prosent og menn på 4,0 prosent i 2021.

Lønn, inntekt og reallønn

Lønn er ganske enkelt hvor mye penger du får for å jobbe.

Inntekt er summen av alt du tjener, enten som lønn eller som noe annet. Du kan for eksempel få inntekt fra å eie aksjer eller inntekt fra det å eie et eget firma.

Lønn og inntekt deles inn i brutto og netto – henholdsvis beløpet før og etter at skatter har blitt trukket fra.

Er du opptatt av hvor mye lønna du får i virkeligheten er verdt når du skal kjøpe noe for pengene, så kalles det reallønn.

Når lønnsøkning sees i sammenheng med prisøkning så får vi det som kalles reallønnsvekst (også kalt vekst i kjøpekraft).

Her ser du hvordan priser og lønninger har utviklet seg i takt med hverandre i Norge helt siden år 1900. Særlig under kriser og krig svinger priser og lønninger mye. Både priser og lønninger har vært mer stabile de siste 30 årene. For de aller fleste nordmenn har lønningene i mange år økt mer enn prisene. Vi har altså – med enkelte unntak – opplevd reallønnsvekst i mange år.
Her ser du hvordan priser og lønninger har utviklet seg i takt med hverandre i Norge helt siden år 1900. Særlig under kriser og krig svinger priser og lønninger mye. Både priser og lønninger har vært mer stabile de siste 30 årene. For de aller fleste nordmenn har lønningene i mange år økt mer enn prisene. Vi har altså – med enkelte unntak – opplevd reallønnsvekst i mange år.

Referanser:

«Lønnsveksten har tatt seg opp», artikkel hos SSB, 8. februar 2022

Tall fra Statistikkbanken hos SSB.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS