Saken er produsert og finansiert av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse - les mer.

Ønske om bedre lønn er en av årsakene til at voksne ikke ville valgt samme utdanning.

Mange voksne ville ha valgt en annen utdanning i dag enn da de var unge

Det viser en fersk kartlegging av voksnes utdannings- og yrkesvalg.

Fire av ti voksne ville valgt en annen utdanning om de skulle valgt på nytt i dag.  

Ønske om bedre lønn er en av årsakene til at voksne ikke ville valgt samme utdanning.

Undersøkelsen viser at dersom de skulle valgt bransje på nytt, så ville de valgt data og IT, økonomi, kontor og administrasjon, og helse og omsorg.

To av fem ønsker å ta mer utdanning

Blant voksne som ønsker mer utdanning er det sju av ti som oppgir bedre lønn som årsak. Omtrent halvparten vil ta mer eller ny utdanning for å dokumentere kompetansen de allerede har eller for å oppnå en bestemt karriere.

– Det er veldig bra at flere voksne vil ta mer utdanning. Undersøkelsen viser at flere syns det er vanskelig å finne god informasjon. Derfor planlegger utdanning.no å lansere nye sider rettet mot voksne. Det vil gjøre det lettere å finne utdanningsinformasjon.

Det sier Sveinung Skule, direktør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Blant de som er i jobb, oppgir nesten 90 prosent at det er viktig at utdanningen ikke gir dårligere økonomi. I tillegg sier de at det er viktig å kunne kombinere jobb og utdanning. 

At utdanningen er nettbasert eller samlingsbasert, er blitt noe viktigere siden 2021.

– Utdanning kan være en god investering både for arbeidstaker og arbeidsgiver, sier Sveinung Skule.

– Det er viktig at universiteter og høyskoler tilbyr studier som er fleksible, og at arbeidsgivere tilrettelegger for arbeidstakere som vil ta utdanning. Utdanning kan være en god investering både for arbeidstaker og arbeidsgiver, sier Skule.

En av tre i aldersgruppen 26–29 år føler press

Unge voksne føler et større press om å ta mer utdanning enn de eldre. 

På spørsmål om hvor presset kommer fra, svarer flest at presset kommer fra samfunnet generelt. Dernest kommer det på grunn av konkurranse i arbeidsmarkedet samt fra familie og venner.

– Voksne som er usikre på karrieremuligheter, kan for eksempel snakke med en karriereveileder. Karriereveiledning.no tilbyr gratis veiledning på chat eller telefon, sier Skule.

Om undersøkelsen

Undersøkelsen er gjennomført av Opinion på oppdrag fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Undersøkelsen er gjennomført digitalt i april og mai 2023. 

Deltakerne er trukket fra Norstat sitt webpanel og er vektet på alder, kjønn og geografi. 1.102 deltakere i aldersgruppen 26 til 60 år har svart på undersøkelsen.

Flere tall fra undersøkelsen:

  • Rundt en av tre har startet på en utdanning uten å fullføre
  • Mer enn åtte av ti mener korona-pandemien ikke har påvirket synet på å ta utdanning
  • Nesten to av fem har vurdert å bytte jobb det siste året
  • 30 prosent syns det er lett å velge riktig utdanning
  • Rundt sju av ti mener internett er en viktig kilde til informasjon om utdanningsmuligheter
  • Seks av ti kjenner til utdanning.no 
  • Svært få har hørt om en offentlig e-veiledningstjeneste der de kan chatte eller snakke med en karriereveileder (6 prosent), karriereveiledning.no (16 prosent) og karrieresenter i fylket (10 prosent)

Referanse:

Bjørn Jacobsen og Line Bjerke: Voksnes utdannings og yrkesvalg 2023 (PDF). Rapport fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Powered by Labrador CMS