Uforutsigbare arbeidstider er spesielt lite gunstig, viser studie.

Slik kan skift­arbeid påvirke både kropp og psyke

Amerikanske forskere har fulgt folk  i 30 år. 

Mange jobber skift i løpet av livet. 

Arbeidstidene dine kan påvirke helsen, viser en ny amerikansk studie. Den er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet PLoS ONE.

Dette er en såkalt observasjonsstudie. Forskeren bak studien har ikke selv undersøkt pasienter, men har brukt tall og informasjon fra en stor nasjonal helseundersøkelse i USA. 

De 7.000 deltakerne ble først undersøkt i 1979 og er fulgt opp gjennom 30 år. 

Mange hadde uforutsigbare arbeidstider

Mange av deltakerne jobbet kun normal arbeidstid, typisk 9 til 17. 

En gruppe jobbet stort sett normal arbeidstid, med enkelte avvik. 

En tredje gruppe hadde normal arbeidstid i 20-årene, men begynte senere med skiftarbeid. 

Den fjerde gruppa jobbet normale tider i 20-årene. Senere byttet de til arbeidstider som varierte mye: kveld, natt og ikke et fast antall timer.

Dataene om de 7.000 amerikanerne inneholdt også informasjon om søvnmønster, psykisk og fysisk helse. 

Sov mindre og dårligere

De med skiftarbeid uforutsigbare arbeidstider skilte seg fra dem som hadde normal arbeidstid. Førstnevnte sov både mindre og dårligere. Flere av dem rapporterte ved fylte 50 om depressive symptomer. 

De mest interessante funnene mener forskeren selv ligger hos dem som jobbet normale tider i 20-årene og byttet til varierende tider i 30-årene. 

De hadde størst risiko for å sove lite og dårlig, og størst risiko for å rapportere om helseproblemer, fysisk og psykisk. 

Forskeren bak studien peker på søvn som en viktig risikofaktor for dårlig helse.

Dette har forskning.no også skrevet om tidligere. 

Livsstilssykdommer knyttet til skiftarbeid

En studie forskning.no skrev om i 2022, viste at folk som sover mindre enn fem timer hver natt, har høyere risiko for flere kroniske sykdommer. Her sammenlignet forskere middelaldrende og eldre som sov kort og lenge. 

I 2022 snakket daværende assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad om sammenhengen mellom skiftarbeid og helse. Dette var i en artikkel fra Universitetet i Oslo, publisert på forskning.no.

Han sa at det er dokumentert mange såkalte livsstilssykdommer for personer som jobber mye om natten eller i skiftarbeid, uten at vi vet grunnen.

– Og du tåler det nok litt bedre om du er yngre, mens jo eldre vi blir, jo mer krevende kan det være å jobbe natt og snu døgnet, sa Nakstad.

Forskning har vist økt risiko for noen kreftformer

I 2020 sa søvnforsker Ståle Pallesen til forskning.no at det finnes mye dokumentasjon på at skift- og nattarbeidere har dårligere helse enn andre eller i alle fall større risiko for å utvikle sykdommer som andre grupper har mindre risiko for.

– Det er for eksempel vist at skift- og nattarbeidere har større risiko for en del mage-tarmlidelser som mage- og tolvfingertarmsår. De har større risiko for slag og infarkt og større risiko for å utvikle diabetes 2. 

– Det er også noen undersøkelser som viser at skift- og nattarbeidere har økt risiko for noen kreftformer som brystkreft, prostatakreft og tarmkreft, sa Pallesen i 2020.

– Høyere risiko for hjerte- og karsykdom

I 2023 undersøkte Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) tidlige tegn på hjerte- og karsykdommer hos folk som veksler mellom å jobbe dag, kveld og natt. Instituttet skrev en artikkel om forskningen, publisert på forskning.no

– Prosjektet viser at roterende skiftarbeid som inkluderer nattarbeid, gir en økning i karstivhet. Det gir sannsynligvis også økt grad av betennelsestilstander. Dette er endringer som medfører høyere risiko for hjerte- og karsykdom.

Det sa forsker og overlege Marit Skogstad ved STAMI i artikkelen.

Søvnforsker Rune Enger sa at det fortsatt er en del vi ikke vet om sammenhengene mellom dårlig søvn og dårlig helse. 

– En del studier viser assosiasjoner mellom søvnplager og forskjellige lidelser, både kroppslige og mentale. Men det er vanskelig å finne en helt tydelig årsak-virkning-sammenheng. Er det plagene som gir dårlig søvn eller er det dårlig søvn som gir plager? sa Enger.

Referanse: 

Han, Wen-Jui. (2024). How our longitudinal employment patterns might shape our health as we approach middle adulthood—US NLSY79 cohort. PLoS ONE.

LES OGSÅ

Få med deg ny forskning

Powered by Labrador CMS