Tenåringsutgave av en dvergsjimpanse i Kongo. En studie viser nå at gutter får hjelp av sine mødre til å pare seg. (Foto: Shutterstock)

Apemødre hjelper sønnene med å få sexpartnere

Dvergsjimpanse-mødre gjør alt for at sønnene skal lykkes med å pare seg. Og det virker. Hanner med mødre i nærheten får flere barn enn andre hanner.

Blant mange patterdyr-arter kan mødre øke sine voksne døtres evne til å få avkom ved å hjelpe til på ulike måter. Men om sønner får hjelp på lignende vis, har vært lite kjent.

Nå viser det seg at dvergsjimpanse-hunner aktivt hjelper sønnene sine med å sjekke opp attraktive unge hunner - antakelig fordi de er ivrige etter å få barnebarn.

De dytter dem i retning av lovende partnere, holder vakt og jager bort andre hanner mens sønnene deres sjekker opp de unge hunnapene.

Så holder de vakt og sleper bort konkurrenter så de unge får paret ferdig i fred.

Det viser forskning på dvergsjimpanser i Kongo. Studien er publisert i tidsskriftet Current Biology.

Del av oppdragelsen

For dvergsjimpanse-mødre er innblandingen i sønnenes sexliv en del av oppdragelsen. Og nå viser analyser at innsatsen gir uttelling, skriver the Guardian.

Dvergsjimpanser eller bonobo-aper er i likhet med vanlige sjimpanser den dyrearten som har størst likhetstrekk med menneskene. Tidligere forskning har vist at sjimpanser faktisk har mer genetisk til felles med mennesker enn med orangutanger.

Men mens vanlige sjimpanser er patriarkalske, som gjør at mødrene får mindre innflytelse, er dvergsjimpanse-flokker er mer likestilte.

Her er ikke hunner underordnet hannene. Dermed spiller mødre en viktigere rolle.

Sjefshunner gir sønnene fordeler

Blant dvergsjimpansene dominerer hunner i toppen av rangstigen. Disse mødrene griper enhver mulighet de har til å gi sønnene sine fordeler.

Forsker Martin Surbeck og hans kolleger ved Max Planck Instituttet i Leipzig observerte sjimpanser i Tanzania, Uganda og Elfenbenskysten, samt dvergsjimpanser i Kongo.

Et likhetstrekk blant både dvergsjimpanser og vanlige sjimpanser er at mødrene hjelper sønnene i slåsskamper.

Men det var bare blant dvergsjimpansene at mødrene grep inn aktivt for å hjelpe sønnene med å få paret seg i fred, viser observasjonene.

Blir oftere far

For eksempel kan hunner øverst på rangstigen gi sønnene tilgang til trær med masse frukt, mens de sparker bort andre hanner. I nærheten av slike gode matfat, er det mye paring.

- Vi ville se om mødrenes atferd endret sønnenes sjanser til å forplante seg, og det viser våre resultater at den gjør, uttaler forsker Martin Surbeck til The Guardian.

Hanner av arten som lever sammen med mødrene sine, har tre ganger så stor sjanse for å bli fedre som hanner uten mødre i nærheten.

Dvergsjimpanse-mødrene har dermed en sterk innvirkning på hvor mange barnebarn de får.

De øker sjansene

Mange dvergsjimpanse-mødre har sosial innflytelse og passer på sønnene når de treffer flokker med kjønnsmodne hunner. Dette gir disse hannene bedre sjanser til å få en make.

- Mødrene ser ut til å gi sosialt innpass for sine sønner blant andre hunner, sier Surbeck til Guardian.

Så passer mødre på sønnen og hans utvalgte mens de er i gang, og hindrer andre apehanner fra å angripe under akten.

Dvergsjimpanse-aper går nemlig ikke av veien for å forsøke å stresse og forstyrre et apepar som holder på, for selv å prøve å komme til.

- En gang så jeg en mor dra en annen hann i foten, som var i ferd med å prøve seg på sønnens make, sier Surbeck.

Dette viser hvor sterkt involvert mødrene er.

Hjelper ikke døtrene

Surbeck antar at dvergsjimpansemødre på denne måten har utviklet en biologisk vinnerstrategi. Ved å gjøre en ekstra innsats for sønnenes mulighet til å pare seg, får mødrene spredd sine egne gener, uten å måtte få flere barn selv.

Men selv om mødrene passet på å gi sine sønner fordeler og hjalp dem til å pare seg, så ikke forskerne tegn til at mødrene hjalp sine døtre like mye.

Hverken med paringen eller med å oppdra ungene.

Det kan ha sammenheng med at hunnene vanligvis forlater familien og danner sin egen familie et annet sted.

Biseksuelle

Dvergsjimpansen er for øvrig også det eneste kjente dyret der forskere har observert utbredt biseksualitet. Alle har sex med andre av både sitt eget og det motsatte kjønn livet ut.

Konflikter blir ofte løst med sex i stedet for vold, i motsetning til hos andre menneskeaper, skriver National Geographic.

Kilde:

M. Surbeck mf: Males with a mother living in their group have higher paternity success in bonobos but not chimpanzees. Current Biology, 20. mai 2019. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cub.2019.03.040

Powered by Labrador CMS