– Vi ønsker å styrke det norske Antarktis-forskermiljøet. Da kan vi få til bedre prosjekter, høyere kvalitet og bidra i enda større grad internasjonalt, sier seniorrådgiver ved Norsk polarinstitutt. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Antarktis-eksperter samles i Tromsø

Seminaret som varer i to dager, er en oppfølging av det første Antarktisseminaret som fant sted for to år siden.

– Det var et behov for å skape en møteplass der vi kunne samle det norske Antarktis-miljøet. Antarktismiljøet i Norge er ikke så stort, men ikke desto mindre trenger vi å ha bedre oversikt og vite mer om hva våre kolleger jobber med og utveksle ideer. Det er tydelig at vi har fylt en nisje som det er behov for, sier seniorrådgiver Birgit Njåstad, ved Norsk Polarinstitutt.

Seminaret gjennomføres i et samarbeid mellom Norsk Polarinstitutt og Forskningsrådet og retter seg primært mot forskere, men også myndigheter og beslutningstakere. Seminaret legger vekt på formidling av nye funn fra pågående forskningsprosjekter og presentasjoner av nye prosjekter innenfor hele det vitenskapelige spekteret.

– Vi ønsker å styrke det norske Antarktis-forskermiljøet. Da kan vi få til bedre prosjekter, høyere kvalitet og bidra i enda større grad internasjonalt. Det er naturlig at Norsk Polarinstitutt tar en koordinerende og tilretteleggende rolle for norsk forskning i sør da Antarktis er en viktig del av vår rolle og vårt mandat, sier hun.

Powered by Labrador CMS