Denne artikkelen er produsert og finansiert av Meteorologisk institutt - les mer.

Opptil ti tusen keiserpingvinkyllinger døde i fjor som en konsekvens av at isen som pingvinkoloniene lå på, forsvant langt tidligere enn vanlig.
Opptil ti tusen keiserpingvin-kyllinger døde i fjor som en konsekvens av at isen som pingvinkoloniene lå på, forsvant langt tidligere enn vanlig.

Rekordlite sjøis i Antarktis etter vinteren. ­– Urovekkende utvikling, mener klimaforskere

Vintersesongen på den sørlige halvkule etterlater sjøisen i en dramatisk tilstand.

Lite sjøis kan påvirke temperaturen i havet, værsystemer og akselerere den globale oppvarmingen.

Siden starten av juni har sjøisen globalt vært rekordlav. Dette skyldes i høy grad forholdene på den sørlige halvkule i år. 

I Antarktis, hvor vinteren går mot slutten, er det årlige maksimumsnivået det laveste som noen gang har blitt målt. 

Daglig sjøisutbredelse fra januar til desember. Den sorte streken representerer sjøisutbredelsen så langt i år. De blå og gule strekene representerer 2014 og 2022, som var tidligere rekordår for mye og lite is.
Daglig utbredelse av sjøis i Antarktis fra januar til desember. Den sorte streken representerer utbredelsen så langt i år. De blå og gule strekene representerer 2014 og 2022, som var tidligere rekordår for mye og lite is.

Isreduksjon på størrelse med India

I Antarktis slutter vintersesongen i september. I år nådde sjøisen sin årlige maksimale utbredelse den 12. september med 17,6 millioner kvadratkilometer. Det er 1,4 millioner kvadratkilometer mindre enn i normalperioden 1981–2010. 

Sjøisen øker gjennom hele vintersesongen, men i år vokste sjøisen mye langsommere enn tidligere. 

– Det vi ser nå, er ikke naturlige variasjoner av isutbredelsen, men en nedgang etter måneder med rekordlavt isdekke i Antarktis. Dette er en svært urovekkende utvikling, sier Signe Aaboe, klimaforsker ved Meteorologisk institutt (MET). 

Signe Aaboe, klimaforsker ved Meteorologisk institutt.
Signe Aaboe, klimaforsker ved Meteorologisk institutt.

Sjøisen spiller en viktig rolle for klimaendringer.

– Mindre sjøis betyr mer åpent hav som varmes opp av solstråler. Dermed kan reduksjon i sjøis akselerere global oppvarming og påvirke globale værsystemer, forklarer hun. 

Helt siden utgangen av 2022 har isutbredelsen i Antarktis vært usedvanlig liten, sammenlignet med tidligere år. Måneder med rekordlite is har kommet som perler på en snor fra januar til august, kun avbrutt av mars og april hvor isen var nest- og tredje lavest. Slik det ligger an nå, vil også september bli en ny rekordmåned. 

Kollega og klimaforsker Thomas Lavergne utdyper:

– Om vi sammenligner årets vinterutbredelse med den rekordhøye isutbredelsen i 2014, så mangler det is som nesten tilsvarer arealet til India, sier han.

Etter årets vintersesong i Antarktis er det 3,07 millioner km² mindre sjøis enn det var i 2014. Det tilsvarer et areal nesten like stort som India. Arealet til India er 3,29 millioner km².
Etter årets vintersesong i Antarktis er det 3,07 millioner kvadratkilometer mindre sjøis enn det var i 2014. Det tilsvarer et areal nesten like stort som India. Arealet til India er 3,29 millioner kvadratkilometer.

Forskere vet ikke med sikkerhet hvorfor dette skjer i Antarktis i år, men mye av forklaringen ligger i usedvanlig høye luft- og havtemperaturer. Vind og værhendelser har nok også spilt en rolle i årets lave sjøisutbredelse. 

– Antarktis er et stort område som ligger langt unna, og vi har for lite måledata til å si noe med høy sikkerhet. Dette er et felt som mange forskere ser nærmere på nå, blant annet ved å koble satellittdata, bakkeobservasjoner og modeller sammen, sier klimaforsker Thomas Lavergne. 

Thomas Lavergne, klimaforsker ved Meteorologisk institutt.
Thomas Lavergne, klimaforsker ved Meteorologisk institutt.

Flere tusen døde keiserpingvinkyllinger

I august ble det kjent at opptil ti tusen keiserpingvinkyllinger døde i fjor (nyhet på nrk.no). Isen som pingvinkoloniene lå på, forsvant langt tidligere enn vanlig. 

– Dermed druknet kyllingene eller frøs i hjel fordi de ikke var robuste nok til å være i vannet når isen forsvant under føttene deres, forklarer Thomas Lavergne.

Forskere regner med at vi vil se lignende hendelser i fremtiden på grunn av mer ustabile isforhold. 

Det er ikke bare keiserpingvinene som preges av at sjøisen blir mindre. Sjøisen er  en viktig platform for det marine økosystemet, ifølge Norsk Polarinstitutt. Som keiserpingvinen bruker også andre marine pattedyr isen som fødested for sine unger. 

Under isen gror alger som er mat til det rekelignende krepsdyret krill. Krill er en nøkkelart i det antarktiske økosystemet hvor både sjøfugl, fisk og marine pattedyr beiter på krill.

– Om isen reduseres, vil det kunne endre på mengden av krill. Det igjen vil påvirke mange dyrearter, sier Signe Aaboe. 

Lite, men ikke rekordlite is i Arktis 

I Arktis er smeltesesongen over og vinteren er på vei. 

17. september nådde Arktis sitt årlige minimum på 4,7 millioner kvadratkilometer. Dette er 1,9 millioner kvadratkilometer mindre enn normalt. Årets minimumsutbredelse plasserer seg på en sjetteplass siden satellittovervåkningen av sjøisutbredelsen startet i 1978. 

– Vi ser ikke noen nye rekorder i Arktis i år, men utbredelsen er fortsatt markant lavere enn normalperioden, sier Signe Aaboe.

Det er hovedsakelig i havområdene mot Alaska, Beringstredet og den siberske kysten at det mangler enorme mengder med is. Mot Europa er isforholdene mer som normalt. 

Arktis sjøiskonsentrasjon for august 2023. Den oransje konturen representerer isutbredelsen for normalperioden 1981-2010.
Arktis sjøiskonsentrasjon for august 2023. Den oransje konturen representerer isutbredelsen for normalperioden 1981-2010.

I tillegg til at det blir mindre sjøis, blir også store områder av isen tynnere og skjørere, og inneholder flere åpne råker, forklarer Aaboe. 

– Generelt sett er det en svært bekymringsfull utvikling i både Arktis og Antarktis. Vi mangler nå 3,4 millioner kvadratkilometer sjøis globalt sammenlignet med normalen. Det er ingenting som tilsier at sjøisen vil gro tilbake til normalstørrelsen i fremtiden, sier Aaboe.

Derfor rapporterer MET om sjøis i Arktis og Antarktis

 • Havis er en viktig indikator for klimaendringer. Reduksjon av sjøis kan akselerere den globale oppvarmingen. Derfor overvåker sjøis- og klimaforskerne sjøisens tilstand både i Arktis og i Antarktis.
 • Maksimum- og minimumutbredelser skjer i forbindelse med sesongskifte. Når det er vinter i Arktis, er det sommer i Antarktis. Derfor inntreffer tidspunktene for maksimum- og minimumutbredelse på hver hemisfære stort sett samtidig.
 • Normalperiode: Normalperioder er 30-årsperioder som brukes som en referansebasis man kan sammenligne nyere data mot. For overvåking av sjøisen benyttes normalperioden 1981–2010. 
 • Mindre sjøis kan akselerere den globale oppvarmingen. På grunn av sjøisens lyse overflate reflekteres store deler av sollysets energi tilbake til atmosfæren. Når sjøisen smelter, blir overflaten mørkere, og havet kan absorbere mer varme. Dette kalles albedoeffekten.
 • Når isutbredelsen blir mindre, vil mer solvarme bli absorbert og varme opp havoverflaten. Det igjen vil forsinke eller forhindre dannelsen av ny is. Et isdekket hav fungerer derfor som en varmeregulerende beskyttelse.
 • Sjøisens minimumutbredelse er særlig viktig å rapportere fordi den sier noe om hvor mye flerårsis som blir igjen. Flerårsisen er normalt 1–5 år gammel og til vanlig tykkere. Ny is som oppstår gjennom vinteren, er tynnere og dermed mer utsatt den påfølgende sommeren. 
  • MET overvåker den globale sjøisutbredelsen med satellittobservasjoner som en del av den europeiske Ocean and Sea Ice Sattelite Application Facility (OSI SAF) tjenesten. Tjenesten er tilknyttet EUMETSAT (eumetsat.int) som Norge er et medlemsland av, og er et samarbeid blant annet med det danske meteorologiske institutt DMI.

   Følg med på sjøisutbredelsen på cryo.met.no.  Her finner du informasjonen om sjøis, snø og permafrost – kryosfæren – fra Meteorologisk institutt.  
Powered by Labrador CMS