Denne artikkelen er produsert og finansiert av aldring og helse - les mer.

Mye spennende på medisinfronten når det gjelder Alzheimers sykdom.

Nytt legemiddel reduserer plakk i hjernen. Det kan ha betydning som medisin mot Alzheimers sykdom

Legemiddelet Donanemab viser seg å redusere plakk i hjernen, og kan dermed ha virkning på tidlig symptomer på Alzheimers sykdom.

– Dette er svært lovende, sier forskningssjef Geir Selbæk i Aldring og helse.

Alzheimers sykdom er nært knyttet til opphopning av proteinet amyloid i hjernen, også kalt amyloid plakk.

Hvis man kan forhindre denne opphopningen, eventuelt reversere eller bremse den, så betyr det også at sykdommen trolig kan forhindres, reverseres eller bremses.

Forventningsfull forskningssjef: Geir Selbæk i Aldring og helse.

Kan forhindre Alzheimers sykdom

Med i prosjektet til legemiddelselskapet Eli Lilly var 1.736 personer med mild kognitiv svikt på grunn av Alzheimers sykdom. De hadde alle opphopning av plakk i hjernen.

Deltakerne, som var fra USA, Australia, Canada, Europa og Japan, fikk enten donanemab eller placebo hver måned i prosjektperioden.

– Resultatene viser at donanemab kan redusere kognitiv tilbakegang og funksjonsnedsettelse hos pasientene i en tidlig fase av Alzheimers sykdom, sier Selbæk.

Han forteller at resultatet var forventet etter at det tidligere har kommet positive rapporter om effekten av donanemab. Dette styrker tanken om at denne typen behandling, med såkalte monoklonale antistoffer, kan påvirke selve sykdomsprosessen ved Alzheimers sykdom.

Selbæk sier at effekten ser ut til å være minst like god som for et annet legemiddel, lecanemab, som nylig ble godkjent for behandling av Alzheimer i USA.

Bekymringer rundt bivirkninger

– Men det er bekymringsfullt at nesten en tredjedel av deltakerne i studien fikk bivirkninger i form av lett hjerneødem og mikroblødninger. Vi vet ennå ikke hvor alvorlig slike bivirkninger er, men dette er noe som må overvåkes nøye, sier han.

Legemiddelselskapet Eli Lilly kunngjorde planer om å søke om global godkjenning så raskt som mulig. De tar sikte på å søke om godkjenning i USA innen utgangen av andre kvartal i 2023.

– Mer fullstendige resultater fra utviklingen av donanemab vil bli presentert av Eli Lilly senere i sommer, sier Selbæk.

Referanse:

Derek Lowe: Populærvitenskapelig kommentar i blogg om resultatene av utviklingen av donanemab. Science, 2023.

Aldring som fagfelt

Nasjonalt senter for aldring og helse (Aldring og helse) er det nasjonale kompetansemiljøet på aldring og eldrehelse i Norge. Innen forskningen på feltet vil nye ideer og løsninger blir tatt i bruk så snart de er gjennomførbare – både på helseinstitusjoner og hjemme hos folk.

forskning.no vil gjerne høre fra deg!
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? TA KONTAKT HER

Powered by Labrador CMS