Denne artikkelen er produsert og finansiert av NTNU - les mer.

Første pasient blir skannet med det nye legemiddelet som kan påvise demenssykdommer.

Nytt radioaktivt legemiddel kan avdekke Alzheimer

Et radioaktivt sporstoff testes for første gang i Norge ved St. Olavs hospital og NTNU. Målet er bedre utredning av blant annet demens-sykdommer.

Fra og med i dag testes de første pasientene med det radioaktive legemiddelet MK6240. Dette er et sporstoff som søker og fester seg til avleiringer i hjernen som man kan finne ved Alzheimers sykdom.

Sporstoffet blir gitt til pasienten før de legges inn i en PET-MR-maskin som tar bilder av hjernen. PET er som et kamera som tar bilder av injisert radioaktive stoffer i kroppen, mens MR bruker sterke magnetfelt for å lage snittbilder av kroppen.

Kan bli viktig for utredning av kognitiv svikt

– Vi vil kombinere det nye sporstoffet med to andre, som avdekker andre typer sykdomsprosesser i hjernen som kan føre til demens, forklarer professor Live Eikenes ved NTNU.

Pasienten avbildes med en PET-MR -maskin. Professorene Live Eikenes og Asta Håberg får dermed sett både på opptak av sporstoff og ulike typer sykdom og aldersforandringer som avdekkes best med MR.

Pasienten får en omfattende utredning av hjernen på samme tid. Dette er ikke tilgjengelig noe annet sted i Norden.

– I en forskningsstudie vil vi undersøke hvilke bildetyper og kombinasjoner av bildetyper som gir mest mulig informasjon om symptomene og plagene til pasientene som deltar, sier Håberg.

Dersom resultatene fra studien er lovende, vil denne type PET-MR-avbildning bli en viktig del av utredningen av kognitiv svikt i framtiden i Norge.

Kjemiker Jin Han gjør klar en radioaktiv pasientdose. Glasset med dosen fraktes i en 14 kilo tung og strålesikker beholder av Wolfram. Pasienten får så injisert dosen før MR.

Eneste i Norden

St. Olavs hospital er det eneste sykehuset i Norden med dette tilbudet. Sykehuset og NTNU har samarbeidet i flere år for å etablere produksjon av dette radioaktive legemiddelet i Trondheim.

Produksjonen og testingen har kommet på plass via forskningsprosjektet 180°N. Dette er finansiert av Trond Mohn Stiftelse, Nasjonal kompetansetjeneste for fMRI, Klinikk for bildediagnostikk, St. Olavs og NTNU.

Lyspunkter kan vise sykdom

De radioaktive legemidlene som benyttes i en PET-skanner fungerer som lyspærer. De lyser der de fester seg til for eksempel sykdomstegn i kroppen.

Der det er mange lys, skinner det sterkere. Litt som et satellittbilde av jorda om natta hvor lys fra tettsteder og byer er lette å se.

Et sporstoff som er rettet mot avleiringen man finner ved Alzheimers sykdom, vil få disse områdene til å lyse i PET-maskinen.

Mønsteret i opptaket hjelper legene med å sette rett diagnose på pasienter som kommer til sykehuset med mistanke om kognitiv svikt.

Powered by Labrador CMS