Raskere aldring uten fysisk aktivitet

Sitter du for mye på rumpa, risikerer du at kroppen din blir fortere gammel.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Telomerer

Telomerer er gode indikatorer på aldringsraten.

Det er snakk om bunter av DNA som finnes på slutten av kromosomene i alle celler.

De hjelper til med å beskytte, kopiere og stabilisere kromosomendene.

De har blitt sammenlignet med plastikktuppen på skolissene, fordi de hindrer kromosomendene i å bli frynsete og klistre seg til hverandre.

Telomerlengden i hvite blodceller har vist seg å henge sammen med aldring i mange forskjellige organer, som hjertet, muskler, bein og blodårer.

Kilde: King’s College London

 

Folk som er fysisk aktive på fritida synes å være biologisk yngre enn folk med stillesittende livsstil, ifølge britiske forskere.

Vi vet at mangel på fysisk aktivitet øker risikoen for flere sykdommer, og dermed kan forkorte våre liv.

Det gjelder for eksempel risikoen for aldringsrelaterte sykdommer som hjerte- og karsykdommer, type to diabetes, kreft, høyt blodtrykk, overvekt og beinskjørhet.

Nå antyder en ny forskningsrapport at vårt aktivitetsnivå også påvirker de biologiske prosessene knyttet til aldring direkte, og at det synes i genene.

- Inaktivitet kan minske forventet levetid, ikke bare ved å gjøre oss predisponert for aldringsrelaterte sykdommer, men også fordi det kan påvirke selve aldringsprosessen.

Det skriver forskerne i en artikkel som er publisert i Archives of Internal Medicine.

Tvillinger og telomerer

Undersøkelsen tok for seg nærmere 2 500 tvillinger, som ble spurt om fysisk aktivitetsnivå, røykevaner og sosioøkonomisk status.

Studiens deltagere ga også blodprøver slik at forskerne kunne hente ut DNA, for å undersøke telomerlengden i de hvite blodcellene.

 
  
 

Telomerene er gensekvenser som repeteres på slutten av kromosomene.

Telomerene i hvite blodceller blir stadig kortere over tid, og brukes ofte som en markør for biologisk aldring.

Som forventet fant forskerne at telomerene ble kortere med alderen, med gjennomsnittlig 21 nukleotider, eller strukturelle enheter, i året.

DNA er bygget opp av kjeder av fire forskjellige nukleotider, kalt A, C, G og T.

10 års telomerforskjell

Menn og kvinner som var mindre fysisk aktive hadde kortere telomerer i de hvite blodcellene enn de som var mer aktive.

- Forholdet mellom telomerlengden i hvite blodceller og fysisk aktivitetsnivå forble signifikant etter å ha korrigert for kroppsmasseindeks, røyking, sosioøkonomisk status og fysisk aktivitet på jobben, skriver forskerne i sin rapport.

- Gjennomsnittsforskjellen mellom de som var mest aktive og de som var minst aktive, var 200 nukleotider.

- Det betyr at de mest aktive personene hadde telomerer på samme lengde som 10 år yngre stillesittende individer.

Personene som var mest aktive hadde nærmere 200 minutter med fysisk aktivitet i uka. De som befant seg i den andre enden av skalaen, var bare fysisk aktive i et kvarters tid ukentlig.

En underanalyse sammenlignet tvillingpar hvor personene hadde ulikt aktivitetsnivå, og forskerne fant de samme resultatene her, ifølge en pressemelding fra JAMA and Archives Journals.

Flere mekanismer

Det kan være flere mekanismer som forårsaker at en stillesittende livsstil gir kortere telomerer.

Oksidativt stress er en av dem, en mekanisme hvor kroppens celler skades når de blir utsatt for oksygen - nesten som om kroppen ruster.

Betennelsesreaksjoner kan være en annen relevant mekanisme.

Forskerne fremhever også at oppfattet stressnivå har blitt knyttet til telomerlengde. Fysisk aktivitet kan muligens redusere psykologisk stress, og dermed bremse forkortingen av telomerene og aldringsprosessen.

- Resultatene våre understreker viktigheten av retningslinjene om fysisk aktivitet. De viser at voksne som regelmessig deltar i fysisk aktivitet, er biologisk yngre enn stillesittende individer, sier forskerne i pressemeldingen.

Kritisk

Tidsskriftet Archives of Internal Medicine publiserer en kommentarartikkel sammen med den nevnte studien.

Her sier en aldringsforsker at det er nødvendig med mer forskningsarbeid for å bekrefte et direkte forhold mellom aldring og fysisk aktivitet.

- Personer som trener er forskjellige fra stillesittende personer på mange måter, skriver Jack M. Guralnik fra National Institute on Aging i Bethsda i USA.

- Selv om det er korrigert for visse variabler i denne analysen, er det mange flere faktorer som kan være ansvarlige for de biologiske forskjellene mellom aktive og stillesittende personer, skriver han.

Referanser:

Lynn F. Cherkas et. al.; The Association Between Physical Activity in Leisure Time and Leukocyte Telomere Length; Archives of Internal Medicine; 2008; 168(2):154-158.

Jack M. Guralnik; Successful Aging: Is It in Our Future?; Archives of Internal Medicine; 2008;168(2):131-132.

Powered by Labrador CMS