Denne artikkelen er produsert og finansiert av Universitetet i Stavanger - les mer.

I Tanzania kan mange flere overleve fødsler. Nye metoder gjør at flere nyfødte overlever i land der helsevesenet har færre ressurser.

Tusenvis av nyfødte i Tanzania kan reddes med nye metoder

Kunnskapen fra forskningen som er ledet fra Norge kan redde opp mot 25.000 liv årlig i Tanzania.

Etter fullførte doktorgrader i fødsel og nyfødt-gjenoppliving ved Universitetet i Stavanger dro de fire legene hjem til Tanzania.

Der leder de utrulling av programmet Safer Births. Foreløpige resultater viser at de er på vei mot å nå sine mål om å halvere nyfødtdødeligheten første døgn, gitt 25 prosent færre dødfødsler og redusert mødre-dødeligheten.

Nå gir Verdensbanken 125 millioner kroner til prosjektet.

Overvåker fosterlyd

De tanzanianske legene Benjamin Kamala, Robert Moshiro, Estomih Mduma og Paschal Mdoe har tatt doktorgrad på ulike metoder for å overvåke fosterlyden under fødsler. De er eksperter på nyfødt-gjenopplivning og simulerings-baserte læringsmetoder. Metodene gjør at flere nyfødte overlever i land der helsevesenet har færre ressurser.

Ved Haydom-sykehuset på landsbygda i Tanzania har forskingsprogrammet Safer Births utviklet verktøy og praksis innen fødsel og nyfødtmedisin i over ti år.

Prosjektet ledes av lege og forskningsleder ved Stavanger universitetssjukehus og professor II ved Universitetet i Stavanger, Hege Ersdal. Arbeidet er gjort i tett samarbeid med Laerdal Global Health og Stavanger Acute Medicine Foundation for Education and Research (Safer).

– Med dette er vi i ferd med å lykkes med det mange forsknings- og utviklingsprosjekt sliter med: Å få prosjekter til å bli en integrert del av det nasjonale helseprogrammet. Nå er Safer Births i ferd med å og bli en del av det tanzanianske helseprogrammet og nasjonale helsebudsjettet. Det åpner i høy grad denne finansieringen gjennom Verdensbanken for, forteller Hege Ersdal.

Forskingsleder Hege Langli Ersdal ser at flere barn og mødre overlever ved hjelp av de nye metodene.

Raskere måling av hjertefrekvens

Forskerne i Safer Births har i nær 15 år utviklet nye teknologi som gjør det langt raskere og mer pålitelig å måle både fosterets og den nyfødtes hjertefrekvens sammenlignet med praksisen med tradisjonelle stetoskop, som har vært i bruk i Tanzania gjennom 150 år.

De har også utviklet enkle simuleringsbaserte treningsprogrammer for lokale sykehus i Tanzania. Dette er gjort i samarbeid med læringssenteret Safer, et samarbeid mellom Stavanger Universitetssykehus, Universitetet i Stavanger og Laerdal Medical AS.

Målet har vært å bedre tanzanianske helsearbeideres kompetanse og behandling av nyfødte for å redde liv.

Gjenoppliving av nyfødte

Så langt har programmet ledet til 12 avlagte doktorgrader, flere teknologiske innovasjoner og innpå 100 vitenskapelig artikler. Programmet er med god margin det største pågående forskningsprogrammet på global basis innen nyfødt-gjenoppliving.

Safer Births er et Stavanger-basert forskningssamarbeid som nå altså har fått en tanzaniansk-ledet knoppskytning i Safer Births Bundle of Care (SBBC).

Redusert nyfødtdødelighet med 50 prosent

SBBC fikk første gang støtte fra Verdensbanken i 2020 og prosjektet ble rullet ut på 30 sykehus i fem fattige regioner i Tanzania.

Foreløpige resultater er lovende og viser en reduksjon i nyfødtdødelighet med 50 prosent, dødfødsler med 25 prosent og mødredødelighet med 10 prosent. Disse resultatene er noe det tanzanianske helsedepartementet har vist interesse for.

På bakgrunn av dette annonserte Verdensbanken forrige uke at de støtter prosjektet ytterligere med til sammen 125 millioner kroner. Dermed kan programmet gjennomføres på samtlige sykehus i de fem fattige regionene i landet.

– Hvis disse tidlige resultatene opprettholdes, kan dette bane veien for full nasjonal oppskalering med potensial for å redde over 25.000 liv per år i Tanzania alene, forklarer Ersdal som mener at dette også vil sette et sterkt eksempel for investeringssaker fra Verdensbanken i en rekke andre lavressursland.

Legene i Tanzania tar over

Ersdal opplever nå å ha lyktes med det som har vært hennes mål hele veien: Å utvikle og overlevere kompetanse til tanzanianerne slik at de kan sitte i førersete for utviklingen av fødsel og nyfødt-praksis i eget land.

– Her har vi klart – gjennom systematisk arbeid i over 10 år – å bygge kompetanse og gitt tanzanianerne mulighet til å styre prosjektet selv. Dette har de klart å gjøre med stor suksess, forteller Ersdal.

Hun påpeker at de tanzanianske legene har vært i stand til å rulle ut dette svære prosjektet selv, mye på grunn av skoleringen de har fått ved Det helsevitenskapelige fakultetet ved Universitetet i Stavanger og i Safer Births-samarbeidet i Stavanger.

– Vi har klart å bygge kompetanse og kapasitet i Tanzania, og vi har klart å implementere kunnskapen og teknologien på en slik måte at det er bærekraftig. Når nå også helsedepartementet sier at de har tro på arbeidet som er gjort, så ser framtiden gledelig ut for det tanzanianske Safer Births-prosjektet. Nå går størstedelen av budsjettene til faktisk å gjøre jobben der nede, påpeker Ersdal.

Les mer på nettsiden saferbirths.com

forskning.no vil gjerne høre fra deg!
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? TA KONTAKT HER

Click to add text

Powered by Labrador CMS