App mot overgrep

En app som hjelper overgrepsutsatte er under utvikling. Den vil inneholde tester, informasjon om symptomer og hjelpetiltak.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Appen mot overgrepstraumer kan bli nyttig på steder uten et godt hjelpeapparat. (Foto: iStockphoto)

Mareritt, angst og følelsesutbrudd du ikke kan forklare?

Traumeforskere vil lansere en mobilapp der overgrepsutsatte verden over kan gjenkjenne symptomer og finne ut hvor de kan søke hjelp.

- Overgrepsutsatte utgjør en stor gruppe mennesker internasjonalt. Svært mange får ikke noe tilbud om hjelp. Men smarttelefoner finner du selv på landsbygda i Afrika, sier professor Miranda Olff, traumeekspert og visepresident ved International Society for Traumatic Stress Studies (ISTSS).

Hun besøkte nylig en internasjonal fagkonferanse om barn og traumer i Oslo i regi av Nasjonalt kompetansesenter for vold og traumatisk stress (NKVTS), der hun presenterte planene for den nye appen.

Målgruppen er voksne og ungdom over 16 år som har vært utsatt for seksuelle og fysiske overgrep i barndommen.

Til bruk i alle land

- Senvirkninger av overgrep er et tema vi har ønsket å prioritere ved ISTSS som del av et globalt samarbeidsprosjekt med traumeeksperter fra hele verden.

- Vi jobber med å utvikle en app som er så kultursensitiv at den kan brukes av overgrepsutsatte i alle land, sier Olff.

Appen skal inneholde en funksjon der man kan foreta en selvtest basert på symptomer og atferd. 

Vonde minner og drømmer, følelsen av å være verdiløs og følelsesutbrudd, er typiske symptomer som kan være relatert til overgrep i barndommen.

- Appen vil hjelpe overgrepsutsatte til å forstå hvorfor de reagerer som de gjør, at de ikke er «gale», men at symptomer og atferd henger sammen med opplevelser tidligere i livet. Det er første skritt for å få det bedre, sier Olff.

Støttegrupper

Appen vil inneholde tips og informasjon om hvordan man best kan håndtere angst, stress og minner relatert til overgrep, samt hvor man kan få hjelp.

- Mange av stedene vi ønsker å nå, finnes ikke noe godt utbygget hjelpeapparat for mental helse. Men appen vil gi tips om hvordan man kan opprette lokale støttegrupper uten faglig hjelp. Og med økt bevissthet om overgrepsproblematikk kan man kanskje få økt press for å utvikle lokale hjelpetiltak, mener Olff.

ISTSS jobber nå med å sikre finansiering av appen. Når det er på plass, kan appen lanseres innen kort tid.

En innvending mot appen har vært at den ikke vil nå folk i utviklingsland.

- Men bruk av mobilteknologi er kommet vel så langt der som i vesten. På markeder i deler av Afrika kan du for eksempel betale for kuer med mobiltelefonen. Vi ser på dette som en god mulighet til å drive traumearbeid på steder det ellers er vanskelig å nå, sier Olff.

Powered by Labrador CMS