42 millioner har HIV

Hele 42 millioner mennesker lever med HIV. Fem millioner ble smittet i år, og 3,1 millioner har mistet livet. Epidemien forverrer andre kriser, for eksempel tørken og den truende sultkatastrofen sør i Afrika.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

19,2 millioner av de smittede er kvinner, og 3,2 millioner er barn under 15 år. Av de fem millionene som ble smittet i løpet av 2002, er nesten en million barn under 15 år.

- Kritisk punkt

- Dette er et kritisk øyeblikk. Dersom styresmakter på høyeste nivå ikke kjemper for nasjonale forebyggende initiativer nå, kan smitteveksten være ustoppelig. Vi er på et slikt kritisk punkt i flere land i Øst-Europa, Sentral-, Sør- og Øst-Asia, sier Gro Harlem Brundtland, generalsekretær i Verdens Helseorganisasjon.

Vi er inne i AIDS-epidemiens tredje tiår, og den nye rapporten fra UNAIDS (FNs AIDS-program) og Verdens helseorganisasjon (WHO), forteller at sykdommen fremdeles har sitt senter sør i Afrika, mens den øker aller mest i Øst-Europa og Sentral-Asia.

"Beregninger fra UNAIDS på hvor mange barn og voksne som lever med HIV/AIDS ved slutten av 2002. Totalt: 42 millioner."


Rapporten advarer mot epidemier i Øst-Europa, Kina og India, dersom man ikke gjennomfører tiltak for å håndtere sykdommen. Forfatterne peker på at den internasjonale responsen er preget av mangel på økonomiske midler.

30 millioner sør for Sahara

Rundt 30 millioner mennesker i afrikanske land sør for Sahara har HIV, og 58 prosent er kvinner. Her er 3,5 millioner mennesker nylig smittet. Situasjonen er så alvorlig i enkelte land, at sykdommen forverrer sultkatastrofer.

Rundt 8,8 prosent av befolkningen i landene sør for Sahara har viruset. I land som Botswana, Lesotho, Swasiland og Zimbabwe er tallet over 30 prosent.

Rapporten fra UNAids - Aids Epidemic Update 2002 - advarer om at det kommer til å bli verre.

- Større økning en man trodde var mulig

"- Vi er på et kritisk punkt for flere land i Europa og Asia, sier Gro Harlem Brundtland, generalsekretær i WHO."

- I fire land sør i Afrika har utbredelsen av voksne med HIV-smitte økt til et nivå som man ikke trodde var mulig. Matmangelen i tre av disse landene er satt i sammenheng med tapene etter landenes langvarige HIV/AIDS-epidemier, spesielt tapet av unge og produktive voksne, heter det i rapporten.

Rapporten indikerer at sju millioner jordbruksarbeidere i 25 afrikanske land har dødd av AIDS siden 1985. Epidemien bidrar til en jevn nedgang i jordbruksproduksjonen, og gjør effekten av tørke mye verre. Mer enn 14 millioner mennesker risikerer nå å sulte i Lesotho, Malawi, Mozambik, Swasiland, Zambia og Zimbabwe.

- I Afrika har AIDS en katastrofal virkning på matsikkerheten. Med millioner drept av sykdommen, og millioner syke, har hele samfunn blitt stående forsvarsløse når tørken kommer, sier Peter Piot, administrerende direktør i UNAIDS.

- Stod og så på

- Verden stod og så på mens HIV/AIDS feide over disse landene. Vi kan ikke la verden overse en epidemi som fortsetter å spre seg i noen verdens mest folkerike land og regioner, heter det i rapporten.

I Kina har en million mennesker blitt diagnostisert med HIV, men man frykter at det reelle tallet er mye høyere. I India lever nesten fire millioner mennesker med HIV, og potensialet for vekst er betraktelig, i følge rapporten.

Statistikerne advarer om at epidemien er på et tidlig stadium i disse regionene. Man beregner at 11 millioner mennesker vil være smittet i Asia i 2007, med mindre man setter i gang effektive tiltak. I Asia og Stillehavsområdet lever 7,2 millioner mennesker med HIV i dag.

Nye 45 millioner smittet før 2010?

Dagens beregninger antyder at nye 45 millioner mennesker vil bli smittet i 126 land med lave og middels inntekter mellom 2002 og 2010, med mindre man gjennomfører en større global innsats for å stoppe epidemien.

Man regner med at 40 prosent av de nye infeksjonene vil skje i Asia og Stillehavsområdet. I dag forekommer 20 prosent av de nye smittetilfellene her.

Epidemiens skala er mye mindre i land som Europa og Nord-Amerika, men et stort utbrudd blant sprøytenarkomane i Øst-Europa er på vei, og HIV sprer seg raskt til resten av befolkningen.

De gode eksemplene

Selv om tallet på HIV-smittede fortsetter sin raske økning, finnes det noen historier man kan glede seg over. I Brasil har forebyggende programmer hatt en massiv virkning, på samme måten som i afrikanske land som Etiopia og Sør-Afrika.

I Sør-Afrika gikk tallet på gravide HIV-positive kvinner under 20 år ned til 15,4 prosent i 2001, fra 21 prosent i 1998. I Etiopia gikk antallet smittede kvinner i hovedstaden Addis Abeba ned med mer enn en tredjedel mellom 1995 og 2001.

- Vi kan hindre 29 millioner nye HIV-infeksjoner dette tiåret dersom vi setter i verk en full global forebyggende pakke innen 2005, sier Piot.

For lite penger

"Verdens AIDS-dag 2002 skal handle om stigmatisering og diskriminering."

UNAIDS beregner at prislappen på slike programmer i utviklingsland vil være 10,5 millarder dollar innen 2005. For å kjempe mot AIDS må finansieringen øke til 15 milliarder dollar årlig innen 2007, og bli opprettholdt i over ti år.

Tidligere i år annonserte Global Fund to Fight AIDS, Tubercolosis and Malaria at det bare er satt av en milliard dollar over fem år til kampen mot HIV/AIDS.

Stigmatisering

- Verdens Aids-kampanje for 2002-2003 handler om stigmatisering og diskriminering. Takler vi dette er vi godt på vei til å vinne kampen mot AIDS, sier Piot.

Verdens AIDS-dag 2002 er på søndag, og kommer til å ha fokus på dette temaet under tittelen “Live and let live”.

Lenker:

UNAIDS: AIDS Epidemic Update 2002
UNAIDS: Wold AIDS day 2002

Felles FN-program om HIV/AIDS:UNAIDS
WHO: HIV/AIDS

Alle foto: WHO

Powered by Labrador CMS