En baby med mikrokefali fra Puerto Rico. Sannsynligvis var det Zika-viruset hos moren som forårsaket sykdommen. (Foto:AP Photo/Carlos Giusti/NTB Scanpix)

Dette sier hundre studier om zika-viruset

Forskere har gått gjennom all forskning som finnes på zika-viruset. Her er det de fant.

I 2015 gikk nyheten om zika-viruset rundt hele verden. Flere barn i Brasil ble født med mikrokefali, en sykdom som gjør at hjernen ikke utvikler seg normalt, og vokser mindre enn ellers.

Det fører blant annet til nedsatt hjernefunksjon og dårligere språk.

Det tok lang tid før det ble slått fast at zika-viruset var årsaken til fosterskadene, selv om flere var tidlig ute med å skylde på det myggbårne viruset.

Det var flere ting som skurret. Selv om viruset hadde spredd seg til mange land i Sør-Amerika mellom 2013 og 2016, dukket det ikke opp fosterskader overalt der viruset ble påvist.

Forskerne setter strenge krav før de kan slå fast at viruset faktisk forårsaker fosterskadene. WHO mente det var nok bevis for nettopp det i mars i år. Nå har det kommet en ny oppsummeringsstudie som ser på all forskningen om zika-viruset som ble publisert fram til sommeren 2016.

Studiene har blitt analysert og sammenliknet, og de har blitt gjennomgått av et ekspertpanel. I tillegg til fosterskader kan zika-viruset utløse en annen sydom: Guillan-Barré syndrom, ifølge artikkelen, som er publisert i tidsskriftet PLOS Medicine.

Aedes aegypti er myggarten som holdes ansvarlig for spredningen av zika-viruset. (Foto: Tacio Philip Sansonovski/Shutterstock/NTB scanpix)

Guillan Barré-syndrom (GBS)

GBS er en nervesykdom som kan føre til lammelser. Sykdommen kommer av at ditt eget immunsystem angriper nervesystemet.

GBS er en velkjent sykdom, og det er usikkert hva som er årsaken.

Syndromet kan bli utløst av en infeksjon, og etter den nye forskningsgjennomgangen står zika-feber på listen som en mulig faktor. Zikafeberen gir blant annet såre ledd og hodepine. Det er ikke en alvorlig sykdom i seg selv.

Forskerne har gått gjennom 36 forskjellige studier som har undersøkt sammenhengen mellom zika-viruset og GBS.

De har sett på hvor mange studier som for eksempel sier noe om det finnes en biologisk mekanisme som kan forklare sammenheng mellom zika og GBS.

Forskerne undersøkte også hvor sterk sammenheng det er mellom zikafeber og utbrudd av GBS eller mikrokefali i et område. Hvis det var sterke indisier i flere studier for at det fantes en sammenheng, vurderte forskerne det som mer sannsynlig at zika faktisk var årsaken til disse sykdommene.

Bevis?

Når det kom til mikrokefali mener forskerne at det er sterke beviser for at zika kan regnes som årsaken. Forskerne gikk gjennom over 70 studier som så på sammenhengen mellom hjerneskader og zika.

GBS er mer komplisert, men forskerne går så langt som å si at zika kan være med på å utløse syndromet.

Men forskerne er også klare på at det er noe annet som bidrar til at flere barn utvikler mikrokefali. Zika forklarer ikke alle tilfellene, og det er en ukjent faktor i spill, mener forskerne.

Det kan være et samspill mellom denguefeber og zika, siden den samme sykdommen blir båret av den samme myggen i de samme områdene, men det er foreløpig spekulasjoner ifølge forskerne.

Selv om det finnes en ukjent årsak, øker risikoen flere titalls ganger for at ufødte barn vil utvikle hjerneskader hvis moren har blitt infisert med zika-viruset.

Ifølge WHO er ikke zika lenger regnet som en trussel mot den globale folkehelsa, men epidemien i Sør-Amerika er slett ikke over. I Rio de Janeiro har det blitt antatt at halvparten av alle ufødte barn hos gravide kvinner med zika-viruset blir spontanabortert eller født med skader.

Men resultatene kan være annerledes i andre land. I denne Science-saken fra juni i 2016 hadde det enda ikke blitt meldt om noen nyfødt-skader hos barn som ble født av zika-syke mødre i Colombia.

Forskerne bak den nye studien tar opp et interessant problem med slike oppsummeringsstudier. Den er egentlig utdatert med en gang de begynner å jobbe med den, siden de ikke får tatt med ny forskning som kommer etter en gitt dato. Som sagt er den nyeste forskningen i dette prosjektet fra mai 2016.

I framtiden bør disse studiene ligge som et kontinuerlig oppdatert prosjekt på nettet, mener forskerne.

Referanser:

Krauer mfl: Zika Virus Infection as a Cause of Congenital Brain Abnormalities and Guillain-Barre Syndrome: Systematic Review. PLOS medicine, januar 2017. DOI: 10.1371/journal.pmed.1002203

Powered by Labrador CMS