Høy risiko for fugleinfluensa i Norge

Det er nå høy sannsynlighet for at fugleinfluensaen kommer til Norge, vurderer Veterinærinstituttet. Etter at viruset ble påvist hos svaner i Tyskland, har Mattilsynet satt i verk en beredskapsplan.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Det er bekreftet smittsomt fugleinfluensavirus kalt H5N1 hos to døde svaner fra den tyske øya Rügen i Østersjøen, og hos to døde svaner i Østerrike.

I tillegg er det blitt innrapportert flere døde svaner i Danmark. Testresultatene fra disse svanene er ikke klare enda.

- Høy sannsynlighet

- Sannsynligheten for smitteintroduksjon av H5N1 til Norge via trekkfugl vurderes som høy etter funn av viruset i Østersjøen, skriver Veterinærinstituttet på sine nettsider.

- Ender, svaner, gjess, vadere og måker ansees som de potensielt mest aktuelle smittebærerne.

På bakgrunn av dette har Mattilsynet satt i gang en beredskapsplan for fugleinfluensa.

Forbud mot utgående fjørfe

Dette innebærer for eksempel et forbud mot utgående fjørfe i fylkene Oslo, Akershus, Østfold, Vestfold, Hedmark, Oppland, Buskerud og Rogaland.

Overvåkningen intensiveres nå på alle plan - spesielt av villfugl. Døde fugler vil bli sendt til Veterinærinstituttet for undersøkelse.

- Vi har forberedt oss på dette i lengre tid, noe som har munnet ut i en beredskapsplan. Den er nå igangsatt, sier Øyvind Henriksen, kommunikasjonsrådgiver i Mattilsynet.

- Ikke håndtere syke eller døde dyr selv

Folk som skulle komme over unormale mengder med død fugl oppfordres til å melde fra til Mattilsynets distriktskontorer på telefonnummer 06040 så raskt som mulig.

- Publikum skal ikke selv håndtere syke eller døde dyr, skriver Mattilsynet.

- Å finne en død fugl i naturen er også normalt. Ville fugler forulykker, dør av sult, drepes av rovdyr, og rammes av ulike infeksjonssykdommer, skriver tilsynet.

- Alvorlig

- Dersom vi finner fugleinfluensa i Norge er det en alvorlig hendelse, sier Jorun Jarp, direktør ved Veterinærinstituttet.

- Vi ser ikke nødvendigvis for oss en stor fugledød. I enkelte av de landene som har hatt tilfeller nylig, er det snakk om at enkelte fugler blir syke og dør. Dette gjelder for tilfeller i Tyskland, Hellas, Italia og Slovenia.

- Utviklingen i Norge er avhengig av de områdene våre fugler kommer trekkende fra, og hvilken art som er smittet. Dess flere smittede fugler som kommer inn, dess større risiko for spredning, sier Jarp.

Kan smitte til mennesker

Fugleinfluensa er en dyresykdom som i sjeldne tilfeller kan overføres til mennesker. Den største bekymringen er at viruset skal smitte til mennesker for så å mutere og bli tilpasset mennesket som vert, og forårsake en pandemi.

Folkehelsemyndighetene opplyser at mennesker må være i svært nær kontakt med smittet fugl for å risikere å bli smittet.

Det minnes om at Norge har to ekstra barrierer mot smitte, for eksempel sammenlignet med Asia, hvor flere mennesker allerede har blitt smittet og dødd av viruset.

Sterkere skille

- Det er sterkere skille mellom villfugl og fjørfe i Norge enn i Asia. Det er også mye mindre kontakt mellom fjørfe og mennesker i Norge enn i Asia, skriver Mattilsynet på sine nettsider.

- Smitte til mennesker er ikke noen umiddelbar risiko knyttet til smitte hos villfugl. De tilfellene der mennesker har blitt smittet i andre land, som for eksempel i Tyrkia, har det vært massive utbrudd hos fjørfe, og under helt andre driftsforhold enn det vi har i Norge, sier Jarp.

- Hvis det skulle bryte ut smitte i Norge er vi godt forberedt, sier landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen i en pressemelding.

Lenker:

Mattilsynet: Økt risiko for fulgeinfluensa i Norge
Veterinærinstituttet: Fugleinfluensa: Økt sannsynlighet for smitte i Norge
Veterinærinstituttet: Fugleinfluensa
Mattilsynet: Fugleinfluensa
Mattilsynet: Hva du gjør hvis du finner døde fulger
Landbruks- og matdepartementet: Fugleinfluensa: Norge godt forberedt

Powered by Labrador CMS