Frå venstre: Halvor Dannevig, Torunn G. Hønsi og Carlo Aall. (Foto: Bård Basberg)
Frå venstre: Halvor Dannevig, Torunn G. Hønsi og Carlo Aall. (Foto: Bård Basberg)

Nasjonalt senter for klimatilpasning etableres i Sogndal

Vestlandsforsking skal i samarbeid med en rekke faglige partnere etablere et nasjonalt kunnskapssenter om bærekraftig klimatilpasning i Sogndal. Det er bevilget ti millioner kroner i statsbudsjettet 2019 til oppstart av senteret, og etter det fem millioner kroner årlig.

Senteret er lagt midt i regionen som så langt har blitt hardest rammet av klimaendringer.

– Det nye Vestland fylke vil fungere som et levende laboratorium for å skaffe ny og brukerrettet kunnskap om hvordan samfunnet best kan redusere skadene av klimaendringene, sier leder for senteret, Carlo Aall.

– Ordet bærekraft betyr at klimatilpasning må være i tråd med målet om en bærekraftig utvikling, og derfor ikke må føre til økning av klimagassutslipp eller tap av biologisk mangfold, uttaler Aall videre.

Senteret vil bli formelt åpnet i Sogndal 7. desember.

Les hele saken på nettsidene til Vestlandsforskning.

Powered by Labrador CMS