Støtteordninger til forskning og utvikling

Det finnes en rekke offentlige støtteordninger for de som beskjeftiger seg med forskning ot utvikling. Vi har laget en liste over de viktigste.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Norges forskningsråd

Gjennom Norges forskningsråd finansieres det et mangfold av forskningsaktiviteter. Noe av forskningen har nær tilknytning til innovasjon og næringsutvikling, mens andre deler av forskningen har et langsiktig og grunnleggende perspektiv.

Dersom du skal søke forskningsmidler her, må du gjøre det fra et program/aktivitet som lyser ut midler. Noen programmer/aktiviteter har søknadsfirster, andre kan ta imot søknader løpende. Det er et sterkt ønske fra Forskningsrådet at næringslivet kommer med i flere prosjekter.

Mer informasjon

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge har fra 1. januar 2004 tatt over virksomheten til Norges Turistråd, Norges Eksportråd, Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND) og Statens veiledningskontor for oppfinnere.

Innovasjon Norge har et omfattende tilbud av produkter og tjenester rettet mot norsk næringsliv, og spesielt entreprenører og små og mellomstore bedrifter. Dagens tilbud er basert på det tidligere tilbudet i de fire sammenslåtte virksomhetene, men gradvis vil disse fire separate tilbudene endres til å bli et knippe tilbud innen risikofinansiering, profilering av norsk næringsliv, kompetansetilførsel, internasjonalt teknologisamarbeid og rådgivning.

Mer informasjon

EUs 6. rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling (6RP)

EUs 6. rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling (6RP) (2003-06) er verdens største i sitt slag, med et totalt budsjett på 17,5 milliarder euro. Programmet dekker de fleste fag og forskningsområder, og det er et sterkt ønske fra EU-kommisjonen å få større engasjement fra næringslivet i forskningsprosjektene. Det gjelder både store og små og mellomstore bedrifter (SMB).

En oversikt over søknadsfrister får man best ved å følge med på Norges forskningsråds nettsider om EU-forskning:

Nedenfor har vi laget en del artikler som formidler synspunkter på og erfaringer fra forskningssamarbeidet med EU.

Mer informasjon

SkatteFUNN

Formålet med SkatteFUNN er å fremskaffe ny kunnskap, informasjon eller erfaring som kan føre til nye eller bedre produkter, tjenester eller produksjonsmåter. Fra 01.01.03 kan alle skattepliktige bedrifter nyte godt av SkatteFUNN-ordningen. Fradragene gjelder utgifter til forskning og utvikling. De store bedriftene får 18 prosent fradrag på skatten, mens små og mellomstore (SMB) får 20 prosent.

Mer informasjon

Nordisk innovasjonssenter

Nordisk innovasjonssenter skal arbeide for å utvikle det nordiske samarbeidet innenfor næringslivet, blant annet gjennom å støtte prosjekter innenfor forskning og innovasjon. Fokus ligger særlig på små og mellomstore bedrifter (SMB).

Mer informasjon

Såkornfond

Det er i 2005 etablert fire nye landsdekkende såkornfond. Fondene skal etableres i universitetsbyene Trondheim, Bergen, Oslo og Stavanger, men kan investere i innovasjonsprosjekter i hele landet. Forslaget innebærer at fondene finansieres på 50/50 basis mellom staten og private.

Ordningen forvaltes av Innovasjon Norge

Orkla forskningsfond

Orkla ASA ga høsten 2004 30 millioner kroner til Utdannings- og forskningsdepartementet (UFD). Hensikten med donanasjonen er å etablere et forskningsfond av statlige og private midler til ulike typer forskningsformål.

UFD arbeider for tiden med å finne en modell for forvaltning og bruk av fondet. Ordningen vil være på plass samtidig med at neste stortingsmelding om forskning blir offentliggjort (våren 2005). www.forskning.no kommer tilbake med oppdatert informasjon når ordningen er på plass.

Powered by Labrador CMS