HPV-vaksinen er omgitt av debatt og ubesvarte spørsmål. Ny studie avliver litt av tvilen. (Foto: pittawut / Shutterstock / NTB scanpix)

Studie frikjenner HPV-vaksinen for en rekke bivirkninger

Stor studie av danske og svenske kvinner viser ingen sammenheng mellom HPV-vaksine og 44 sykdommer.

HPV

HPV (humant papillomavirus) er et virus som overføres ved seksuell kontakt. Viruset kan medføre celleforandringer som kan utvikle seg til ulike former for kreft. Livmorhalskreft er den vanligste.

Kilde: Sundhedsstyrelsen

Vaksine mot HPV (Humant papillomavirus) har vært omdiskutert i de siste årene. HPV-vaksinen har blitt beskyldt for å ha alvorlige bivirkninger, blant annet i hjernen.

Nylig kom det en studie fra det danske Statens Seruminstitut, der forskere har undersøkt eventuelle sammenhenger mellom en rekke sykdommer og HPV-vaksinen. Forskerne fant ingen slike sammenhenger.

For norske jenter ble vaksinen innført som et tilbud fra 2009 som en del av barnevaksinasjonsprogrammet i 7. trinn. I Norge kan det snart innføres HPV-vaksine også til gutter.

Den danske studien er, ifølge flere forskere, en viktig brikke i kunnskapen om HPV-vaksinen.

– Studien er et viktig bidrag til den samlede evidensen, sier Allan Linneberg, professor ved Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Region Hovedstaden, i Danmark. Han har selv stått bak flere lignende studier av blant annet vaksiner, men har ikke bidratt i den nye studien.

– Denne typen studier er en god måte å overvåke mulige bivirkninger av vaksinasjoner på, og jeg vil oppfordre til at overvåkingen fortsettes og utvides, fortsetter han.

Fortsatt spørsmål om visse lidelser

Selv om resultatene er positive, må vi være forsiktige med tolkningen av dem, mener Jesper Mehlsen, forskningsleder ved Bispebjerg Hospital, som heller ikke har vært med på arbeidet med studien.

Mange jenter har blitt henvist til Mehlsens avdeling fordi de selv mener at de har fått bivirkninger av HPV-vaksinen. Disse jentene har hatt symptomer som ikke kan kategoriseres som bestemte sykdommer. Men den nye studien har bare tatt med kjente sykdommer, påpeker Mehlsen, som er en kjent kritiker av danske myndigheters håndtering av saker med de såkalte HPV-jentene.

– Det er veldig fint at denne studien har dette resultatet. Men det sier ikke noe om symptomene hos disse jentene. Det kan ikke brukes til å svare på om de sykdommene vi har observert, forekommer, sier Mehlsen.

Ifølge ham er informasjon avgjørende. Han fraråder ikke vaksinen, men mener at myndighetene bør opplyse om de ubesvarte spørsmålene.

Det er fortsatt ingen studier som har påvist direkte sammenheng mellom symptomene og HPV-vaksinasjon. De aller fleste leger og helsemyndigheter anbefaler HPV-vaksinen.

Voksne kvinner er ikke undersøkt

HPV-vaksinen gis primært til jenter, siden livmorhalskreft er den mest hyppige følgen av infeksjonen. (Foto: Komsan Loonprom / Shutterstock / NTB scanpix)

Den nye studien er en såkalt registerstudie. Det vil si at forskerne har samlet data fra pasientregistre. Her er det alle pasienter registrert med vaksiner og diagnoser, og de utgjør derfor et stort statistisk grunnlag.

Forskerne har gjort studien i samarbeid med Karolinska Institutet og er basert på data om 3,1 millioner danske og svenske kvinner i alderen 18–44 år.

Forskerne har undersøkt denne aldersgruppen fordi det ikke er gjort tidligere. Tidligere studier har særlig fokusert på jenter i alderen 10 til 18 år.

Det er likevel noen begrensninger ved registerstudiene, forteller forskerne. Det er nemlig ikke alle opplysninger om pasientene som fremgår av registeret, og derfor er ikke pasientene nødvendigvis 100 prosent sammenlignbare.

– Derfor kan vi ikke utelukke at det kan være forskjeller mellom HPV-vaksinerte og HPV-ikke-vaksinerte, og det kan i teorien forstyrre resultatene. Men det gir likevel viktig kunnskap, sier Allan Linneberg.

Dette undersøkte de for

Forskerne tok for seg 45 sykdommer som HPV-vaksinen har blitt mistenkt for å forårsake. Det gjelder spesielt autoimmune sykdommer og nevrologiske sykdommer.

  • Autoimmune sykdommer oppstår når immunforsvaret angriper kroppens egne celler. Eksempler er leddgikt og type 1-diabetes.
  • Nevrologiske sykdommer rammer hjernen og nervesystemet, blant annet epilepsi, lammelser og hjernebetennelse (encephalitis).

En enkelt sykdom er usikker

Forskerne så at 44 av de 45 sykdommene ikke opptrådte oftere hos de vaksinerte kvinnene enn de ikke-vaksinerte. Dermed er det ikke noe som tyder på en sammenheng.

Det var en enkelt sykdom som var mer vanlig hos de vaksinerte kvinnene, nemlig cøliaki, også kjent som glutenintoleranse.

Forskerne fant imidlertid ikke denne sammenhengen hos de svenske kvinnene. Sammenhengen er heller ikke funnet tidligere studier av andre aldersgrupper.

Og det er et problem med registerdata for cøliaki:

– Cøliaki er underregistrert i Danmark, forteller Anders Hviid, seniorforsker ved Statens Seruminstitut og en av forskerne bak studien.

Unmasking

En mulig forklaring på sammenfallet kan ifølge Anders Hviid være at cøliaki rett og slett er bedre registrert blant vaksinerte kvinner.

Han henviser til et fenomen forskerne kaller «unmasking». Det innebærer at når en pasient som sliter med symptomer, går til legen for å bli vaksinert, setter legen i gang en undersøkelse av symptomene, og vil deretter oppdage eventuelle sykdommer som ikke blitt oppdaget hos pasienten før. Dermed kan ulike lidelser bli oppdaget oftere hos kvinner som velger å bli vaksinert. Det kan forklare den tilsynelatende sammenhengen.

Han understreker imidlertid at dette må undersøkes nærmere.

Samtidig er cøliaki en sjelden lidelse, og det kan derfor være vanskelig å få nok data til at det kan måles statistisk korrekt.

– Jo sjeldnere ting er, jo mindre kan vi si om det. Hvis vi skal se en sammenheng, må den sammenhengen være veldig sterk, sier Hviid.

Han tror ikke at det er grunn til bekymring:

– Når vi ikke ser det i andre aldersgrupper og ikke ser det i Sverige, så virker det ikke så skummelt, sier han.

Allan Linneberg tar også den tilsynelatende sammenhengen med ro:

– Dette vil jeg ikke tillegge stor betydning før sammenhengen er bekreftet i andre studier, sier han.

Referanse:

A. Hviid mfl: «Human papillomavirus vaccination of adult women and risk of autoimmune and neurological diseases»,  J Intern Med 2017, DOI: 10.1111/joim.12694 Sammendrag

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS