Fra neste skoleår skal også 12-årige gutter få tilbud om HPV-vaksine i 7. klasse. Vaksinen hindrer kreft spesielt i munn og svelg. (Foto: Shutterstock)

HPV-vaksine også til gutter

Regjeringen har satt av penger i budsjettet til at gutter skal få HPV-vaksine på 7. trinn fra neste skoleår. Vaksinen kan forhindre kreft, særlig i munn og svelg.

I forslag til statsbudsjett setter regjeringen av 7,6 millioner kroner til dette. Dersom posten vedtask blir HPV-vaksine et tilbud til 12-årige gutter på 7. trinn fra og med skoleåret 2018/19.

For jenter ble vaksinen innført som et tilbud fra 2009 som en del av barnevaksinasjonsprogrammet i 7.trinn.

– Veldig glade

Folkehelseinstituttet har arbeidet med å få dette tilbudet også for gutter i lengre tid.

– Vi har anbefalt dette overfor Helse- og omsorgsdepartementet, så vi er veldig glad for at dette nå ligger inne i budsjettet, sier Margrethe Greve-Isdahl ved Folkehelseinstituttet til forskning.no. Hun er overlege ved avdeling for vaksineforebyggbare sykdommer.

De overleverte en utredning som konkluderte med at vaksinen også burde tilbys gutter til Helse og omsorgsdepartementet i 2016.

Tilbudet er også blitt anbefalt av Prioriteringsrådet for helsetjenesten.

Fått mer kunnskap etterhvert

Helt siden 90-tallet har forskere vært klar over at HPV-viruset har vært årsaken til kreft i livmorhalsen.

Men at viruset også kan forårsake kreft hos gutter og menn, har først fått fokus de siste årene.

–  Kunnskapen om HPV og hvilke kreftformer det kan føre til, har utviklet seg hele tiden, forklarer Greve-Isdahl.

HPV-infeksjon er ikke en sykdom som kun gjelder kvinner. Andelen HPV-relaterte krefttilfeller hos menn sammenlignet med kvinner utgjør rundt 25 prosent, men forekomsten av HPV-relatert kreft hos menn er stigende.

Kreft i munn og svelg

Hos gutter og menn forårsaker viruset først og fremst kreft i munn og svelg. Her kan opp til 84 prosent av krefttilfellene skyldes HPV.

Om lag 100 menn blir rammet i Norge hvert år. Og denne kreftformen er økende.

– Men det kan også forårsake analkreft og kreft på penis, forteller hun.

Behandlingen innebærer komplisert kirurgi, og er veldig belastende for dem som rammes.

Neppe utvidet til eldre aldersgrupper

Jenter og kvinner har likevel klart størst helsebyrde av HPV-viruset.

– 300 rammes av livmorhalskreft hvert år. Sakte men sikkert vil effekten av vaksinen føre til at færre rammes. Studier har vist at vaksinen har god effekt. En helt fersk studie fra Skottland som har sett på effekten av HPV-vaksine i vaksinasjonsprogrammet, viser at forekomst av alvorlige forstadier til livmorhalskreft reduseres med 88 til 94 prosent.

Det er størst reduksjon av de mest alvorlige forstadiene. Dette er resultater for den samme vaksinen som nå brukes i barnevaksinasjonsprogrammet i Norge, forteller Greve-Isdahl.

HPV-vaksinen ble innført for norske jenter i 2009. For et par år siden ble tilbudet om gratis HPV-vaksine også utvidet til å gjelde flere årganger av kvinner i 20-årene, som var for gamle til å få tilbud om vaksinen da den ble innført i 2009.

Vil dere på sikt gå inn for at også eldre årganger av gutter får et lignende tilbud?

– Nei, trolig ikke. To av grunnene til dette, er at jenter har en mye større sykdomsbyrde av viruset, og vaksinen har størst effekt før seksuell debut, sier Greve-Isdahl.  

Powered by Labrador CMS