Tar ingen sjanser i grisehuset

Pandemien for lengst er over, men sesonginfluensaen står for døren. Folk i risikogrupper anbefales å vaksinere seg, det samme gjelder fortsatt norske svinebønder.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Illustrasjonsfoto: Colourbox.no)

Siden det omfattende utbruddet av svineinfluensa i 2009, har Folkehelseinstituttet ment at også svinebønder, og andre som har mye kontakt med gris, bør ta den årlige influensavaksinen.

FHI har ingen planer om å droppe anbefalingen om at svinebønder bør vaksinere seg.

- Vi som jobber med folkehelse foretrekker at influensavirus i så liten grad som overhodet mulig krysser mellom arter, for eksempel menneske og gris.

Det sier virolog og forsker Olav Hungnes i Folkehelseinstituttet til forskning.no.

Olav Hungnes.

Han opplyser at kryssing kan gi bedre vilkår for virus til å utvikle nye egenskaper, som igjen potensielt kan medføre økt smitte og mer alvorlig sykdom ved senere utbrudd.

- Tror det er noe å oppnå

Det er ikke kjent at noen andre land anbefaler svinerøktere å ta vaksine mot sesonginfluensa.

Effekten av tiltaket vil være begrenset, siden virus ikke er spesielt opptatt av menneskelige konstruerte skiller mellom land.

Hungnes innser at det er grenser for hva man kan oppnå med tiltaket, men sier: 

- Vi ønsker likevel å ha en viss kontroll. Det er en forholdsregel som vi har valgt å anbefale. Vi tror det er noe å oppnå selv om det er mye som foregår i virusverdenen som vi ikke kan påvirke, sier Hungnes,

- Det faktum at norske griser fram til pandemien var influensafrie, mens svineinfluensa har vært et problem nesten overalt ellers, gir håp om at tiltak som begrenser smitte fra mennesker kan ha god effekt her til lands.

- Norge er altså i en særstilling når det gjelder svineinfluensa, fortsetter Hungnes.

Lite i omløp nå

Det er både er i grisenes og bransjens interesse at disse dyra holder seg friske.

(Illustrasjonsfoto: Colourbox.no)

Men; dette handler også om å forsøke å begrense mulighetene for dannelse av endrede virus, som potensielt også kan utgjøre en trussel mot mennesker.

- Med pandemien fikk vi et virus som smitter like godt hos gris som hos mennesker, dette er en ny og spesiell situasjon, påpeker Hungnes.

Per i dag finnes det lite igjen av H1N1-viruset i omløp hos mennesker i Norge denne vinteren, opplyser Hungnes.

- Kun en liten håndfull tilfeller er påvist til nå, sier forskeren.

Årsaken er den høye graden av immunitet i befolkningen etter at mange lot seg vaksinere med nettopp Pandemrix i løpet av i 2009, i tillegg til alle de som ble smittet.

Forventer endring av H1N1-viruset

Viruset har, enn så lenge, omtrent de samme egenskapene som da pandemien brøt ut.

- Det er foreløpig ikke tegn til at H1N1-viruset har forandret seg nevneverdig.

- Men vi har en forventning om at det kan skje de nærmeste par årene, fordi viruset settes under et press om utvikling når immuniteten i en befolkning er høy, sier Hungnes.

- Dermed kan det etterhvert bli nødvendig å justere litt på H1N1-komponenten i vaksinen som tilbys for å forebygge sesonginfluensa, legger han til.

H1N1-viruset har altså blitt en del av den ”vanlige” influensavirusfloraen som kan dukke opp vinterstid. Derfor har det også blitt innlemmet i den vanlige influensavaksinen.

Snart årets utbrudd

Hva gjelder årets influensasesong er det foreløpig ganske liten aktivitet, og FHIs overvåkere ser ennå ikke noen større utbrudd.

(Illustrasjonsfoto: Colourbox.no)

Men det begynner å bli en del funn av influensavirus og det er ventet at stadig flere vil få influensasykdom de nærmeste ukene, noe som er helt normalt for årstiden.

Vaksinen som svinerøktere tilbys er den vanlige mot sesonginfluensaen, ikke den mye omtalte pandemivaksinen, Pandemrix. Sistnevnte ble benyttet i 2009 for å massevaksinere befolkningen.

Pandemrix er ikke lenger i bruk i Norge. Det europeiske legemiddelverket har anbefalt at personer under 20 år bare får den i fravær av annen influensavaksine.

Se opp for H3N2

Det er et annet vanlig influensavirus, H3N2, som ligger an til å dominere denne vinterens influensautbrudd.

- Dette viruset er også i vaksinen. Immuniteten i befolkningen er noe svakere enn mot H1N1-viruset siden det er noen år siden vi hadde stort utbrudd med H3N2, samt at dette viruset har endret seg litt i mellomtiden. opplyser Hungnes.

- H3N2-virus hos mennesker er ikke like smittsomt for griser som H1N1-pandemiviruset, som trolig kom nettopp fra griser og trives i denne arten, fortsetter han

H3N2 er en slektning av H1N1-viruset, om enn ganske fjern, og har vist evne til å hoppe fra gris til menneske.

- Men få nå for all del med at dette ikke har noe med matsikkerhet å gjøre, det er trygt å spise svinekjøtt, skyter Hungnes inn.

Informasjon om influensaene: 

Folkehelseinstituttet: Sesonginfluensa

Folkehelseinstituttet: Influensa A (H1N1) svineinfluensa

Veterinærinstituttet: Fakta om svineinfluensa

Powered by Labrador CMS