Venezia trenger hjelp for å kunne stå imot fremtidens flodbølger. Her fra en flom i desmber 2008. (Foto: Manuel Silvestri, Reuters)

Kan saltvann redde Venezia?

78 høyvannsporter i Venezia-lagunen skulle sikre byen mot oversvømmelser, men prosjektet til nærmere 50 milliarder kroner er blitt kraftig forsinket. Nå vil forskere i stedet redde byen med saltvannsinnsprøytning.

Prosjektet Mose (MOdulo Sperimentale Elettromeccanico) skulle vært fullført i fjor, men problemene har stått i kø for det gedigne prosjektet. Ikke bare av teknologisk art, men også på grunn av korrupsjon.

I fjor førte det til en storstilt politirazzia hvor 300 politifolk prøvde å finne beviser for bestikkelse på minst 25 millioner euro. Venezias borgermester og 35 andre ble satt i husarrest i forbindelse med aksjonen, og ikke lenge etter trakk borgermesteren seg.

Disse forsinkelsene, sammen med kritiske stemmer om at man bygger vannportene for små til å kunne stå mot framtidens flombølger, har aktualisert å bruke saltvannsinnsprøytning som et supplement. Det er seniorforsker Pietro Teatini og hans kollega Giuseppe Gambolati ved Universitetet i Padova i Nord-Italia som står bak prosjektet og boka Venice Shall Rise Again.

Saltvann under lagunen

De italienske forskernes forslag går ut på å pumpe saltvann inn i grunnvannsmagasinene, under Venezia-lagunens bunn. En slik metode skal kunne heve byen med opp mot 30 centimeter i løpet av en tiårsperiode, viser forskernes studie. Bruk av CO2 vil også kunne ha tilsvarende effekt om enn i litt mindre grad enn for saltvanninsprøyting.

– Metoden kan nøytralisere stigningene i den generelle vannstanden som klimaforskerne forventer, påpeker Teatini.

Får støtte

Ifølge den danske avisen Politiken får Teatini og Gambolati støtte av andre forskere fra andre land, blant annet professor Alexander Chang, som er visepresident i American Society of civil Engineering. Han omtaler prosjektet som «fremragende» og støtter forsøket på å få italienske myndigheter til å sette i gang et pilotprosjekt.

Tilhengerne av saltvanninnsprøyting argumenterer også for at det skal være den metoden som gir mest heving av Venezia for pengene.

Powered by Labrador CMS