En Trump-velger i New york feirer resultatet. (Foto: Anders Ahlgren, NTB scanpix)

- Kan bli dramatisk for norsk økonomi

I verste fall kan Trump utløse handelskrig og stagnasjon som også vil ramme Norge, sier norske forskere.

Valgseieren til Trump er sjokkerende og kan bli dramatisk på mange måter, også for Norge, ifølge norske forskningsmiljøer som er eksperter på handel. Trump kan innføre høy tollbeskyttelse overfor andre land, for å oppfylle løftene om å beskytte amerikansk industri.

Resultatet kan bli enda lavere oljepriser og redusert etterspørsel etter andre, norske eksportvarer.

Norge er økonomisk sårbart

Børsene raste etter valgresultatet i USA, men Oslo Børs har nå tatt seg opp igjen.

– Norge er et veldig lite land som er veldig avhengig av hvordan det går økonomisk med våre handelspartnere, sier Arne Melchior ved Norsk utenrikspolitisk institutt, NUPI, til forskning.no. Han er seniorforsker og leder forskningsgruppen for internasjonal økonomi.

Arne Melchior ved NUPI frykter handelskrig etter at Donald Trump vant valget. (Foto: NUPI)

Hvis Trump gjør alvor av å rive opp USAs handelsavtaler og innføre høy tollbeskyttelse overfor andre land, kan det i verste fall resultere i en handelskrig, ifølge Melchior.

– Det vil få følger for alt fra oljeprisen til lavere etterspørsel etter andre varer vi eksporterer, sier han.

Har lovt å beskytte USA

Proteksjonisme er jo en av hans kjepphester, forteller Melchior.

– Trump har angrepet frihandel gjennom hele valgkampen, og fremstilt USA som et offer for urettferdig konkurranse fra andre land, sier han.

– Etterdønningene av importen fra Kina har rammet den hvite middelklassen i USA og er en viktig årsak til at han vant valget, sier han.

Trumps forestilling om at USA er utkonkurrert av andre land, og hans løfte om at han vil rydde opp, har falt i god jord blant massene.

– Selv om en del av utviklingen skyldes at amerikanske selskaper har flagget ut, sier han.

Inngåtte avtaler begrenser ham

Men Melchior understreker at det gjenstår å se hva Trump faktisk vil være i stand til å gjøre.

– Hva er han i stand til å gjøre, og hva er tomme løfter?

Inngåtte handelsavtaler som WTO er vedtatt av presidenten og godkjent av kongressen, så de begrenser ham, sier Melchior.

Likevel gir også disse et visst spillerom for proteksjonisme. Medlemslandene kan slå ned på konkurransevridende virksomhet som for eksempel dumpingpriser fra land de importerer varer fra.

– Derfor kan det være at han vil iverksette mer overvåkingen av andre lands subsidier av varer de eksporterer til USA, sier han.

- Forskning viser at økonomisk integrasjon er viktig for produktivitetsvekst og økonomisk utvikling, sier Andreas Moxnes ved Økonomisk Institutt, UiO. (Foto: UiO)

Vil ramme Norge indirekte

Trump er nok først og fremst redd for handel med lavtlønnsland, så høye tollbarrierer spesifikt mot norske eksportører er lite sannsynlig, mener forsker Andreas Moxnes ved Økonomisk Institutt, Universitetet i Oslo.

Men det vil være skadelig for hele verdensøkonomien hvis Trump bidrar til uforutsigbarhet i handelspolitikken og i verste tilfelle en global handelskrig. Det vil gi betydelig negative økonomiske konsekvenser for alle land, inkludert Norge. 

– Dette er fordi forskning viser at økonomisk integrasjon er viktig for produktivitetsvekst og økonomisk utvikling, understreker Moxnes. 

Skaper usikkerhet

Handelsavtaler som ennå ikke er godkjent, har han mulighet til å legge på is, ut fra utsagnene i valgkampen.

– Dette gjelder spesielt TPP-avtalen for stillehavsområdet, som omfatter mange land i Asia unntatt Kina, Sør-Korea, og India.

– Dette skaper også usikkerhet om TTIP-avtalen, som Norge kan velge å bli med i. Men Trump skal ha en administrasjon på plass og må forholde seg til kongressen, sier Melchior.

Svak lønnsutvikling

Trump er avhengig av kongressens støtte. Men det er noen strømninger i amerikansk politikk, som går samme vei.

– Også Clinton har også tatt til orde for å ruste opp handelsforsvaret, sier han.

Den dårlige lønnsutviklingen i middelklassen har gjort at mange må ha flere jobber. Timelønna i industrien har stått stille i flere tiår.

Samtidig har den rikeste delen av befolkningen blitt stadig rikere.

– Dette har provosert store masser, sier Melchior.

Samtidig er det vanskelig å få til en bedre fordelingspolitikk i USA. Det er  kjempekontroversielt å øke de offentlige utgiftene, noe debatten om helsereformen viser.

Høye tollmurer vil gjøre varene dyrere

Den amerikanske presidenten har likevel relativt stort politisk handlingsrom i utenrikspolitikken, inkludert handelspolitikken, bekrefter Moxnes.

Det er sannsynlig at Trump kan gjennomføre store reformer, hvis han ønsker. På den annen side vet vi ennå ikke hva han faktisk vil gjennomføre.

– Høye importmurer i USA vil for eksempel bidra til at varene blir dyrere i butikkene, påpeker Moxnes. Det vil også ramme mange amerikanske bedrifter som benytter utenlandske underleverandører.

Det kan derfor hende at politikken blir moderert mye sammenliknet med det vi har hørt i valgkampen, beroliger han.

Vil øke spenningsnivået

Hvis USA gjør alvor av restriksjoner i importen på grunn av prisdumping, kan det få øke spenningen i verdenshandelen.

– Dette vil i såfall få følger også for Norge, ved at det kan bli mindre etterspørsel etter norske eksportvarer.

Men foreløpig vet vi ikke om han vil bli en myk versjon av seg selv eller en hard Trump som han var i valgkampen, tilføyer han.

– Vi får håpe det beste, sier Melchior.

Powered by Labrador CMS