En notis fra Universitetet i Sørøst-Norge - les mer.

Petra Røise (t.v.), her sammen med universitetslektor Anne Torbjørg Raastad-Hoel, forsker på utdanningsvalg i ungdomsskolen. Hun sier faget blir viktigere ettersom stadig færre ungdommer her erfaring fra arbeidslivet. (Foto: Stian Kristoffer Sande).
Petra Røise (t.v.), her sammen med universitetslektor Anne Torbjørg Raastad-Hoel, forsker på utdanningsvalg i ungdomsskolen. Hun sier faget blir viktigere ettersom stadig færre ungdommer her erfaring fra arbeidslivet. (Foto: Stian Kristoffer Sande).

Nytt emne skal bidra til at færre elever velger feil yrke og utdanning

Utdanningsvalg er blitt et eget emne på lærerutdanningen på USN:

– Forskningen tyder på at lærere behøver mer kompetanse for å kunne undervise i slike fag, sier USN-forsker Petra Røise.

Utdanningsvalgemnet tilbys for første gang denne høsten og gir lærerstudenter undervisningskompetanse i skolefaget utdanningsvalg. Det er på høy tid, mener Røise.

– Nyere forskning viser at utdanningsvalgfaget fortsatt ikke når godt nok frem til elevene, og at de opplever undervisningen som mangelfull, sier hun.

Skolefaget utdanningsvalg ble opprettet i 2008. Hensikten var blant annet å minske andelen studenter som slutter på sitt utdanningsløp, men tall fra SSB viser at nesten 20 prosent av norske studenter dropper ut av høyere utdanning.

– Derfor synes jeg det er kritikkverdig at utdanningsvalg, som eneste fag i norsk grunnskole, ikke stiller krav til fagkompetanse hos underviseren.

Forskningen tyder nettopp på at lærere behøver mer kompetanse for å kunne undervise i slike fag. Røise sier behovet også er blitt økende som følge av at stadig færre unge har erfaring fra arbeidslivet.

Les mer om saken på hjemmesidene til Universitetet i Sørøst-Norge

Powered by Labrador CMS