– Vi ønsker at tidsskriftet blir den mest sentrale kilden å oppsøke for dem som søker ny kunnskap og innsikt på feltet, sier ansvarlig redaktør Audrey Osler. (Foto: Stian Kristoffer Sande)
– Vi ønsker at tidsskriftet blir den mest sentrale kilden å oppsøke for dem som søker ny kunnskap og innsikt på feltet, sier ansvarlig redaktør Audrey Osler. (Foto: Stian Kristoffer Sande)

Gir ut nytt tidsskrift om undervisning innen menneskerettigheter

Human Rights Education Review (HRER) er Universitetet i Sørøst-Norges første vitenskapelige tidsskrift.

Publikasjonen presenterer vitenskapelige artikler om undervisning og utdanning innen menneskerettigheter, og ifølge ansvarlig redaktør Audrey Osler fyller den et lenge eksisterende tomrom.

– Vi har manglet et forum for kritisk tenkning og analyse av utdanning innen menneskerettigheter, sier professor Osler.

– Vi ønsker at HRER blir den mest sentrale kilden å oppsøke for dem som søker ny kunnskap og innsikt på feltet.

Osler har i over 30 år drevet med undervisning og forskning på menneskerettigheter. Likevel mener hun det aldri har vært viktigere å drive kunnskapsformidling om faget enn nå.

– Jeg ser med bekymring på de økende tilfellene av vold, rasisme, ekstremisme, diskriminering og intoleranse i flere samfunn i verden. Vi kan faktisk trekke flere paralleller mellom dette tiårets politiske klima og det som eksisterte i perioden før andre verdenskrig. Denne samfunnsutviklingen gjør utdanning innen menneskerettigheter høyaktuell.

Les mer om tidsskriftet på nettsidene til USN.

Powered by Labrador CMS