En notis fra Universitetet i Sørøst-Norge - les mer.

Rektor ved Universitetet i Sørøst-Norge Petter Aasen (til venstre) og Senior VD Ole-Jacob Siljan i Yara signerte avtalen om gaveprofessoratet. Bak fra venstre instituttleder Svein Thore Hagen, instituttleder Klaus-Joachim Jens, prorektor Nils Kristian Bogen, Stian Sannes fra Yara og dekan Morten C. Melaaen. (Foto: An-Magritt Larsen, USN)
Rektor ved Universitetet i Sørøst-Norge Petter Aasen (til venstre) og Senior VD Ole-Jacob Siljan i Yara signerte avtalen om gaveprofessoratet. Bak fra venstre instituttleder Svein Thore Hagen, instituttleder Klaus-Joachim Jens, prorektor Nils Kristian Bogen, Stian Sannes fra Yara og dekan Morten C. Melaaen. (Foto: An-Magritt Larsen, USN)

Gaveprofessorat for autonomi og maskinlæring

Et nytt gaveprofessorat på 4,8 millioner kroner fra Yara skal styrke utdanningen og forskningen på autonome systemer og maskinlæring ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Hensikten er å ruste Norge for fremtidens eksplosive teknologiske utvikling.

Professoren som tilsettes får hovedansvar for å koordinere forsking innen autonome systemer og spesielt maskinlæring. Eksempler på autonomi er selvgående, ubemannede systemer som marine farkoster under vann, førerløse skip, biler, droner og ulike digitale systemer som vil brukes i industrien. Maskinlæring handler om teknikker som hjelper oss å håndtere store mengder data på en intelligent måte, og er med på å automatisere arbeid som i dag gjøres av mennesker.

– Autonome systemer er i rask utvikling. Vi satser tungt på denne spennende forskningen, noe som også kommer studentene til gode, sier dekan Morten C. Melaaen ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag.

Les om gaveprofessoratet på nettsidene til Universitetet i Sørøst-Norge

Powered by Labrador CMS