- Å være sykepleier krever mot

- Sykepleiere våger å by på seg selv, og de etablerer tette bånd til pasientene, sier Elisabeth Severinsson.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Foto: iStockphoto)

Hun mener det skal mot til for å være sykepleier, og har gjennomgått forskningen på feltet for å se hvordan dette motet beskrives.

De fleste studiene betrakter mot som en del av det å være menneske, og hevder at denne egenskapen er spesielt viktig for sykepleiere.

Mot kan oppfattes på mange måter: som en del av det å være menneske, som en dyd, som en egenskap ved en handling eller som en kreativ kapasitet.

Det kobles også til andre egenskaper som indre styrke, autentisitet, autoritet, utholdenhet og selvtillit.

- Men mot relateres også til sykepleieres engstelse, evne til å overkomme hindringer og vilje til å utsette seg for risiko, forklarer professoren ved Høgskolen i Vestfold.

Severinsson har gjort gjennomgangen i samarbeid med svenske og norske forskere.

Risikerer utstøtelse

Flere rapporter viser for eksempel at sykepleiere risikerer marginalisering og utstøtelse hvis de sier fra om dårlige arbeidsforhold.

Sykepleierstudenter opplevde at de var engstelige for karakterene sine hvis de sa fra.

Motet har også sin plass i den direkte samhandlingen med pasienten.

- Noen studier peker på eksempler der sykepleiere, på tross av at det var ubehagelig, valgte å bli hos pasienten og dele smerten med dem, for så å kommunisere åpent om vanskelige emner, sier Severinsson.

- Én undersøkelse peker også på at det krever mot å ta avgjørelser, og at man i ettertid kan både være sikker og usikker på om man valgte rett.

Mot assosieres også med sykepleierstudentenes evne til å være tro mot og forsvare sine verdier når disse blir angrepet.

Det beskrives som noe som påvirker sykepleierens personlige og profesjonelle utvikling, vekst og evne til modning, måloppnåelse og mulighet for å oppnå respekt.

Moralsk dyd

Flere studier peker på at mot kan oppfattes som en side av en personlighet, som en dyd som altså hjelper sykepleieren til å ta de rette valgene.

Andre studier understreker behovet for kunnskap når man handler modig.

- En studie viser dessuten at når man handler modig, bruker man både det faktum at man vet og det faktum at man ikke vet, og det er viktig at det er den rette formen for viten som kommer til anvendelse, sier Severinsson.

Andre studier beskriver hvordan mot kobles inn når man skal respondere på frykt, men sier ikke noe om hvordan man kan sikre at responsen blir den mest passende. 

Etisk handling

Gjennomgangen viser at sykepleiere beskrives som empatiske og medfølende, og modige når de engasjerer seg til beste for pasienter eller andre, kanskje på bekostning av egne fordeler.

Det kan for eksempel være når de går imellom for å stanse pleie som er nedverdigende for pasienten.

- Det er viktig at sykepleiere har det moralske motet som skal til for både å identifisere og målbære moralske anliggender og å tjene som rollemodeller, viser en av undersøkelsene.

Kreativ kapasitet

Mot beskrives også som en forutsetning for at noe skal skje: Det skal ofte mot til for å foreslå endringer som kan gi bedre pleie, og det skal mot til for å kjempe mot begrensninger og hindringer.

Ledere innen sykepleien trenger moralsk mot for å få til endringer. Uten mot blir det bare intensjonene og ingen handling.

- I noen av rapportene blir det også pekt på det mot som skal til for å få fjernet uegnete ledere eller medarbeidere, eller til å gå mot strømmen for å unngå konformitet, sier Severinsson.

Skal man virkelig få til endring, krever det mot, ifølge forskningen. I tillegg er det viktig med engasjement, nytenkning, lydhørhet og reaksjonsevne slik at man oppfatter hva det er som trenger endring.

Referanse:

Lindh, Barbosa da Silva, Berg og Severinsson: Courage and nursing practice: A theoretical analysis i Nursing Ethics 17, 2010.

Powered by Labrador CMS