Mellom 11 000 og 17 000 personer lever med hepatitt C i Norge i dag. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock / NTB Scanpix)
Mellom 11 000 og 17 000 personer lever med hepatitt C i Norge i dag. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock / NTB Scanpix)

Forsker vil ha flere i behandling for hepatitt C

Verdens helseorganisasjon har et mål om å utrydde hepatitt C i verden innen 2030. Nå etterlyser forskere en handlingsplan for å få flere pasienter i behandling.

Hepatitt C er en virussykdom som smitter via blod, og som kan gi svært alvorlige komplikasjoner. Hepatitt C-virus kan føre til kronisk leverbetennelse som videre kan utvikle seg til skrumplever eller leverkreft.

– Infeksjon med hepatitt C-virus fører til stadig flere dødsfall og rammer hovedsakelig personer som har tatt stoff med sprøyte, sier Håvard Midgard, forsker og stipendiat ved Universitetet i Oslo.

I sin doktorgradsavhandling bidrar han og kolleger med bakgrunnsdata for fremtidig utryddelse av hepatitt C i Norge.

– En forutsetning for at vi skal nå dette målet er at hepatitt C- behandlingen må nå ut til langt flere rusavhengige enn det gjør i dag, sier han.

Forskerne ønsker gode og konstruktive tiltak for å redusere epidemien og etterlyser en handlingsplan for behandling av sykdommen, både på individ- og samfunnsnivå.

– Vi må intensivere behandlingen blant rusavhengige samtidig som vi må utvikle nye strategier for å redusere at personer med risikoatferd blir smittet på nytt, sier Midgard.

Nye muligheter for behandling

Nye antivirale medisiner som går direkte på virusinfeksjonen ble tilgjengelige i Norge i 2014. Antivirale medisiner betyr medikamenter som virker på virus.

– Dette er veldig effektive medikamenter som kan kurere infeksjonen hos de aller fleste uten bivirkninger, forteller Midgard.

Prisen på hepatitt C-medikamentene har imidlertid vært svært høy og har dermed skapt unødvendige prioriteringer i denne pasientgruppen. Fra februar i år kan endelig alle hepatitt C-pasienter i Norge få tilbud om denne typen behandling.

– Dette gir helt nye muligheter for behandling, og vil dermed redusere både omfanget av sykdommen og videre smitte hos en risikoutsatt gruppe i samfunnet, sier han.

En stille epidemi

Mellom 11 000 og 17 000 personer lever med hepatitt C i Norge i dag. De aller fleste i denne pasientgruppen er smittet gjennom rusmiddelbruk. Mange opplever sykdommen som stigmatiserende.

Hepatitt C omtales også som en «stille epidemi», en sykdom som i det stille både smitter og tar livet av mange mennesker i en lite prioritert gruppe i samfunnet.

– Alle som har hepatitt C bør behandles. Pågående injiserende rusmiddelbruk bør ikke stå i veien for å få behandling, men noen av disse pasientene vil trenge ekstra oppfølging fra en sykepleier eller en ruskonsulent gjennom behandlingen, mener professor Olav Dalgård.

Få pasienter som har fått behandling

Forskerne har undersøkt hvor mange som har fått behandling for hepatitt C blant pasienter som er i rusbehandling over en tiårsperiode. Det har de gjort ved å koble sammen nasjonale helseregistre.

I tillegg har de, i en oppfølging etter syv år, sett på hvor mange som ble smittet på nytt av pasienter som har vært igjennom vellykket behandling.

– Vi fant at bare 14 prosent av smittede pasienter i rusbehandling hadde fått behandling for hepatitt C i løpet av en tiårsperiode. Da var det hovedsakelig pasienter som var stabile over tid og som ikke brukte mye beroligende medikamenter i tillegg, som hadde fått behandling, forklarer Midgard.

Da de undersøkte omfanget av smitte på nytt fant forskerne at risikoen var nesten fem prosent per år hos pasienter som hadde gjenopptatt rusmiddelbruk etter behandling.

– Hepatitt C-smitte gir ikke beskyttende immunitet, så risikoen for å bli smittet på nytt etter vellykket behandling er et reelt problem, sier han.

Etterlyser nasjonal handlingsplan

Få pasienter i målgruppen fikk altså behandling, og risikoen for å bli smittet på nytt i etterkant av behandlingen var betydelig. For å nå Verdens helseorganisasjons (WHO) mål om å utrydde sykdommen etterlyser forskerne nå en handlingsplan.

– En kraftig oppskalert behandling vil redusere smittepresset og dermed også risikoen for å bli smittet på nytt, mener Midgard.

I tillegg fremhever han skadereduserende tiltak som flere pasienter i rusbehandling, tilgang til rent brukerutstyr og god informasjon. Regelmessig testing etter gjennomført behandling og eventuell ny behandling må også tilbys dersom pasienter skulle bli smittet på nytt.

– Vi tror eliminasjon av hepatitt C er mulig, men det vil kreve et tett samarbeid mellom kommunehelsetjenesten, som har hovedansvaret for smittevern, og spesialisthelsetjenesten, som foreskriver hepatitt C behandlingen, sier professor Dalgård.

– Slike samordnede tiltak på ulike nivåer i helsevesenet bør forankres i en nasjonal handlingsplan, avslutter Midgard.

Referanse

Håvard Midgard: Management of hepatitis C virus infection among People who inject drugs: Treatment uptake, reinfection and risk behaviours. Doktorgradsavhandling ved Universitetet i Oslo. 2018. Sammendrag.

Powered by Labrador CMS