Kjeder av bakterien Streptococcus mitis, som har festet seg til celler fra munnhulen. (Foto: Institutt for oral biologi, UiO)

Håper vennlig streptokokk kan stoppe farlig slektning

Streptokokk-bakterier finnes både i vennlige og i mer ondsinnede utgaver. Nå lurer forskere på om en snill variant kan brukes som vaksine mot en som kan være dødelig.

Streptococcus pneumoniae er en bakterie som kan bosette seg i den øverste delen av svelget, det som kalles nesedelen av svelget. Om den får mulighet, kan bakterien forårsake alvorlige sykdommer som lungebetennelse, infeksjon i blodet og hjernehinnebetennelse.

Hvert år forårsaker bakterien millioner av dødsfall verden over.

– En viktig faktor for at Streptococcus pneumoniae kan forårsake sykdom, er at den bærer et beskyttende skall, en kapsel, sier professor Fernanda Petersen ved Institutt for oral biologi ved Universitetet i Oslo.

– På bakgrunn av sammensetningen av kapselen deles bakterien inn i mer enn 90 ulike varianter, sier postdoktor Stian André Engen ved samme institutt.

Utfordringer med vaksine

– Vaksinering mot én variant av bakterien kan gi rom for oppblomstring av en annen variant som vi ikke er vaksinert mot, sier Fernanda Petersen. (Foto: UiO)

Problemet med det nåværende vaksinasjonsprogrammet mot denne streptokokk-bakterien, er at det ikke dekker alle de 90 variantene.

– Dermed kan vaksinering mot én variant av bakterien gi rom for oppblomstring av en annen variant som vi ikke er vaksinert mot, sier Petersen.

Derfor mener forskerne at det er stort behov for en bedre vaksine som beskytter mot alle 90 varianter. Gjennom forskningen sin har de avdekket en vennligsinnet bakterie som kan være en mulig kandidat i vaksinering.

En vennlig bakterie

Streptococcus mitis er en vennligsinnet bakterie og et viktig medlem av bakteriefloraen i munnhulen, nesesvelgrommet og mandlene til de fleste av oss gjennom hele livet.

– Derfor kan det virke overraskende at Streptococcus mitis er genetisk veldig lik Streptococcus pneumoniae. De to bakteriene deler flere av genene som kan fremkalle sykdom, men har allikevel veldig ulikt sykdomsfremkallende potensial, sier Petersen.

Den vennlige mitis-bakterien er sjelden forbundet med alvorlige infeksjoner. I motsetning til sin farlige kollega, har den dårlig evne til å vokse i blod. Men hos pasienter med nedsatt immunforsvar kan bakterien infisere blodet og forårsake betennelse i hjertet.

Stian André Engen oppdaget at T-hjelpecellene reagerte på begge streptokokk-variantene. (Foto: UiO)

Begge bakteriene kan beskytte seg ved å lage en kapsel. For pneumoniae-bakterien er kapsel den fremste sykdomsfremkallende faktoren, men for mitis-varianten er sannsynligvis ikke kapselen knyttet så sterkt opp mot det sykdomsfremkallende potensialet.

Avdekket nye forsvarsmekanismer

For at vi skal kunne beskytte oss mot de bakterielle truslene vi er utsatt for, har kroppen et finjustert immunforsvar som sørger for at sykdomsfremkallende bakterier effektiv blir eliminert.

En celle som er veldig viktig i denne finjusteringen, er en type hvite blodceller som kalles T-hjelpeceller. Studier på menneske og mus har vist at visse undergrupper av disse cellene er avgjørende i forsvaret mot Streptococcus pneumoniae.

På grunn av at de to streptokokk-bakteriene er så genetisk like, har Engen, i samarbeid med forskere i Oslo og i Sveits, undersøkt om det finnes T-hjelpeceller som reagerer på både den vennlige og den farlige bakterien.

Engen oppdaget at T-hjelpeceller som reagerte på mitis-bakterien, også reagerte på pneumoniae.

– Det er mulig at de kryssreagerende T-hjelpecellene kan spille en rolle for eliminasjon av Streptococcus pneumoniae.

– Spørsmålet er dermed om vaksinering med Streptococcus mitis kan gi en bredere beskyttelse mot infeksjoner av Streptococcus pneumoniae, sier Engen.

Dette gjenstår å se, og er noe Engen og forskerkollegaene vil studere videre.

Referanser:

Rukke m.fl: Protective role of the capsule and impact of serotype 4 switching on Streptococcus mitis. Infection and Immunity, september 2014, doi: 10.1128/IAI.01840-14. Sammendrag

Engen m.fl: The oral commensal Streptococcus mitis shows a mixed memory Th cell signature that is similar to and cross-reactive with Streptococcus pneumoniae, PLOS One, august2014, doi: 10.1371/journal.pone.0104306.

Powered by Labrador CMS