Tenker bedre med cannabis

Personer med schizofreni som har brukt cannabis har sterkere erkjennelse enn andre med schizofreni, viser forskning fra Universitetet i Bergen.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Cannabisbruk blir ansett som en risikofaktor for schizofreni.

Paradoksalt nok tyder ny forskning på at hasjbrukere som faktisk utvikler schizofreni har bedre evne til å tenke abstrakt, bedre læringsevne og bedre konsentrasjonsevne enn andre som utvikler sykdommen.

– Vi ble overrasket over disse paradoksale funnene fra våre laboratorietester, og laget en oversiktsartikkel.

– Konklusjonen her er at majoriteten av eksisterende forskningslitteratur hevder at schizofrene hasjbrukere fungerer bedre kognitivt enn andre schizofrene, sier førsteamanuensis Else-Marie Løberg ved Det psykologiske fakultet, UiB.

Mindre sårbar psykose

Løberg målte kognitive ferdigheter ved hjelp av nevropsykologiske tester, og er nå i gang med å skanne hjernen til personer med schizofreni mens de løser oppgaver.

Med såkalt funksjonell magnettomografiresonans (fMRI) er det mulig å se hvilke områder i hjernen som aktiveres.

– De foreløpige hjerneskanningene tyder på at cannabisbrukende schizofrene også har en mer normalisert hjernefunksjon enn andre med schizofreni, forteller Løberg, som samarbeider med Kenneth Hugdahls fMRI-gruppe ved UiB.

Løberg tror at hasjrøykerne klarer seg bedre fordi de grunnleggende sett har en mindre nevrologisk sårbarhet, og dermed en annen form for kognitivt sammenbrudd enn andre som utvikler schizofreni.

– En av våre nyere studier har blant annet vist at personer med schizofreni som har røykt cannabis oftere har en forbigående kognitivt svikt ved psykosegjennombruddet, som ikke vedvarer slik som for de som utvikler sykdommen uten å ruse seg, forteller Løberg.

Resultatene ble nylig publisert i Frontiers in Human Neuroscience.

Økt forståelse av schizofreni

Ofte har forskere fokusert på at utviklingen av schizofreni har en sammenheng med en sårbar hjerne, noe som kan spores tilbake til risikofaktorer knyttet til genetikk, tidlig nevrologisk utvikling og alvorlige barndomstraumer.

Dette gir mindre toleranse for senere belastninger, som dermed gjennom kognitiv svikt gjør det vanskeligere å skille det som er virkelig fra det som ikke er virkelig slik at en psykose oppstår.

– Siden det ser ut som at cannabis gir psykose ut fra en egen rusrelatert svikt, bør hasjbruk anses som en egen risikofaktor og en annerledes vei til schizofreni, mener Løberg.

– Ikke bare er funnene viktige fordi de bidrar med kunnskap om ulike belastninger og alternative veier til schizofreni. De er også viktige for å gi vitenskapelig støtte til terapeutiske råd, mener Løberg.

– En har for eksempel vitenskapelig grunnlag for å si at mennesker med risiko for psykose eller som er på vei til å gli inn i en psykose bør holde seg unna cannabis, sier Løberg.

I et neste prosjekt skal Else-Marie Løberg studere relasjonen mellom meta-amfetamin, hjernefunksjon og psykoseutvikling.

Powered by Labrador CMS