Åpnet nytt anlegg for strålingsforskning

Miljøvernminister Børge Brende åpnet i dag det nye Gamma-anlegget ved Norges landbrukshøgskole. - Anlegget blir det eneste i Nord-Europa hvor effekter av middels til lave stråledoser kan studeres under kontrollerte forhold, sier professor Brit Salbu.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Det første isotopanlegget ved Norges landbrukshøgskole (NLH) ble etablert allerede i 1952. Den første strålingskilden ble montert sommeren 1953 til forskning, utvikling og kontroll av Forsvarets måleinstrumenter.

- Dagens åpning av det nye anlegget blir viktig for forskningen på miljøeffekter ved lave stråledoser, sier professor Brit Salbu.

Viktig arbeid

Børge Brende påpekte at Isotoplaboratoriet gjennom flere år har bidratt med viktige innspill i forhold til Norges samarbeid med Russland og bestrebelsene på å få stanset utslippene fra anlegget i Sellafield.

"Børge Brende mener vi trenger bedre kunnskaper om strålingens effekter på natur og miljø."

- Jeg har forventninger til at det nye Gamma-anlegget i fremtiden vil gi oss ny informasjon om strålingens effekter på natur og miljø. Slik kunnskap trenger Norge gitt vår geografiske plassering og våre utfordringer i nordområdene, sier Brende.

Kunnskap mangler

For å vurdere langtidskonsekvenser og iverksettelse av tiltak ved radioaktiv forurensing er det nødvendig med kunnskaper om miljøeffekter ved lave stråledoser. Strålevernloven i Norge omfatter også beskyttelse av både mennesker og miljø.

- Denne typen kunnskap mangler internasjonalt, og feltet er et hovedsatsingsområde innenfor EUs sjette rammeprogram. Vi mangler kunnskap om biologiske effekter av lave stråledoser på planter og dyr, og vi mangler også enheter for dette. Gamma-anlegget på NLH er utviklet for slike studier, sier Salbu.

"Brit Salbu opplyser at det nye anlegget er det eneste i Nord-Europa hvor effekter av middels til lave doser kan studeres under kontrollerte forhold."

Ved å kombinere lavdosebestråling med moderne metoder for tidligeffekter, mener Salbu Norge skal bidra med internasjonal forskning på feltet. Anlegget er det eneste i Nord-Europa hvor effekter av middels til lave doser kan studeres under kontrollerte forhold.

Ved kombinasjon med ulike miljøgifter vil også samvirkende effekter kunne studeres. Denne forskningen vil inngå i et omfattende internasjonalt samarbeid spesielt knyttet til radioaktiv forurensning i det tidligere Sovjetunionen.

50-årig historie

Både NLH og Forsvaret sto bak etableringen av anlegget fra 1952. Det var stor aktivitet ved anlegget over en 30-årsperiode, med jevnlige oppgraderinger av gammakilder (1954, 1956, 1962 og 1972). Kilden ble benyttet til forskningsformål frem til midten av 1990-årene.

I 1995 ble det klarlagt at NLH, Forsvaret og andre instanser kunne ha nytte av et oppgradert gamma-anlegg. Et oppgradert anlegg vil være velegnet til kalibrering av utstyr og vil ha et stort forskningspotensiale knyttet til effekter av lave stråledoser på miljø av interesse både for Forsvaret, Sivilforsvaret, strålevernmyndigheter og nukleære virksomheter av betydning for nasjonal beredskap (kfr. Sårbarhetsutvalget).

Powered by Labrador CMS