Tanntustmose. (Foto: Hermann Schachner, Creative Commons)
Tanntustmose. (Foto: Hermann Schachner, Creative Commons)

Ukas art: Tanntustmose – dukket opp igjen etter 100 år

Tanntustmose (Tortula lanceola) er en av våre aller sjeldneste moser. Faktisk er den lille mosen så sjelden at ingen hadde sett den siden 1911. I 2012 dukket den opp igjen, til forskernes store glede.

Til tross for sitt over 100 år lange «fravær» er det nærliggende å tro at tanntustmose aldri har vært helt borte fra norsk natur. 

Tortula lanceola er nemlig blant de minste bladmosene, og såpass uanselig at den kan være svært vanskelig å finne selv for eksperter.

Tanntustmose trives på varm, åpen og noe erodert kalkrik jord, og er bare funnet i indre deler av Oslofjorden. De nye funnene i 2012 ble gjort på Rambergøya og senere også Hovedøya i Oslofjorden.

Tanntustmose ble i Norsk rødliste for arter 2010 vurdert til kategorien sterkt truet. Arten påvirkes først og fremst negativt av endringer i livsmiljøet, som gjengroing, økt slitasje ved tråkk eller også utbygging.

Her kan du lese alle artiklene i serien Ukas art

Powered by Labrador CMS