Fiskelykke i Takvatnet

Ørret beiter på røye. Likevel gir uttynning av en økning i ørretbestanden. Dette virker helt ulogisk, men har blitt bevist av 27 år lang forskning på Takvatn i Troms.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

"Storørreten kom tilbake til Takvatn i Troms etter at bestanden på ørretens byttedyr røya ble tynnet ut med 20 prosent."

Resultatene av forskningen er nå publisert i Science. Artikkelen forteller om en noe ulogisk måte å stabilisere fiskebestandene i ferskvann. Motsatt av hva en skulle tro, ser det ut til at uttynning av en byttefiskbestand (røye) har gitt oppsving i en rovfiskbestand (ørret) som beiter på røye.

Forskningen ble gjort av Per-Arne Amundsen, Anders Klemetsen, Rune Knudsen og Raul Primicerio fra Norges fiskerihøgskole ved Universitetet i Tromsø (NFH).

660 000 småfisk

I 1980 bestemte forskerne ved NFH å ta opp 660 000 stykk røye fra Takvatn i Troms. Dette reduserte bestanden med hele 20 prosent. Deretter brukte de 27 år på se hva dette gjør med både røye og ørret i det samme vannet. Ørretens hovedbytte er nemlig røye.

Mange rovfiskbestander i norske ferskvann har kollapset som et resultat av overfiske. Det viser seg ofte at at slike kollapser er irreversible, og økosystemene ble varig ubalansert på grunn av dette.

Forskningen i Takvatn kom i gang fordi vannet var sterkt overbefolket med røye og ubrukelig som fiskevann. Før uttynningen var røya verdiløs og knapt over 100 gram tung.

Storfisken tilbake

Fisken forskerne tok ut var eldre røye som var hemmet i veksten. Uttaket av de små røyene førte til at nye fisk i bestanden vokste seg større. Deretter tok ørretbestanden seg kraftig opp. Med noen svingninger, har denne situasjonen holdt seg i to generasjoner.

Science-artikkelen konkluderer med at den lave tettheten av røye har ført til bedre mattilgang og raskere vekst for smårøye. Ørreten fikk dermed økt tilgang på byttefisk i rett størrelse, og vokste raskt opp. I tillegg førte den økte rovdyraktiviteten til at røyebestanden ble holdt i sjakk og at økosystemet igjen kom i balanse.

Nå har begge artene stor spredning på størrelse, fra småfisk til verdifull storfisk av god kvalitet. Resultatene har stor verdi for forvaltning av ørret-røyesjøer, og kan også brukes på marine bestander.

Referanse

Artikkelen “Culling Prey Promotes Predator Recovery?Alternative States in a Whole-Lake Experiment” ble publisert i Science 22.06.2007.

Powered by Labrador CMS