Pasienter med binyrebarksvikt, eller Addisons sykdom, får ofte flere autoimmune sykdommer som hypotyreose og type 1 diabetes og pigmenttap i huden. (Foto: Colourbox)

UiB får penger til å forske på autoimmune sykdommer

Ved autoimmune sykdommer angriper immunsystemet kroppens egne celler og organer. Samlet er disse sykdommene svært vanlig og rammer en av 20 personer. En person kan ha flere sykdommer, som lavt stoffskifte og type 1 diabetes, og ofte ser man en opphopning i familier.

Mye er ennå ukjent om sykdomsmekanismer og for mange av sykdommene mangler vi god diagnostikk og forebyggende behandling.

Stiftelsen K.G. Jebsen bevilger 18 millioner til forskning på autoimmune sykdommer ved Universitetet i Bergen.

Ved K.G. Jebsen-senter for autoimmune sykdommer skal biologer og klinikere finne nye sykdomsgener med mål om å utvikle ny diagnostikk og behandling. Senteret skal lokaliseres på Klinisk institutt 2 i tett samarbeid med Medisinsk avdeling, Haukeland universitetssykehus, Karolinska Institutet i Stockholm og Weizmanninstituttet i Israel. Senterleder er professor Eystein Husebye.

Stiftelsen K.G. Jebsen ble opprettet i 2009, og fordeler midler som skal komme samfunnsnyttige formål til gode. Siden oppstarten har Stiftelsen K.G. Jebsen i hovedsak konsentrert sin støtte til prosjekter innen medisinsk og maritim forskning.

–––––

Saken ble oppdatert tirsdag 28. februar 2017 kl. 16:18

Powered by Labrador CMS