Ikke bare himmelblått

Norske turister er mer fornøyde enn utenlandske turister med Helgelandskysten. Kanskje takket være tv-serien «Himmelblå»?

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

De syv Søstre. (Foto: Wikimedia Commons)

– «Himmelblå»-effekten er ikke entydig, men Helgelandskysten har et stort potensiale som feriemål i fremtiden, sier , sier førsteamanuensis Frode Fjelldal-Soelberg ved Universitetet i Nordland.

Han er en av forskerne bak Gjesteundersøkelsen 2010, en studie av tilfredshet, oppfatninger og opplevelser på Helgelandskysten.

– Enda viktigere er det at helgelendingene fikk styrket identiteten gjennom den populære NRK-serien, sier Fjelldal-Soelberg.

Kystkultur og natur trekkes frem som det unike ved Helgelandskysten, og dominerer gjestenes motivasjon for å velge destinasjonen som reisemål.

– I all hovedsak er gjestene fornøyde med totalopplevelsen, men utenlandske gjester er ikke fullt så fornøyde som nordmenn, sier Fjelldal-Soelberg.

Fyrtårn på Helgeland

Gjesteundersøkelsen 2010 ble gjennomført hovedsakelig i juli langs Helgelandskysten. I sesongen er det et betydelig flertall av norske turister som besøker regionen, og de fleste besøker venner og familie, eller har eget hus eller egen hytte.

Et fellestrekk ved de opplevelsene som gjestene er spesielt fornøyde med, er en forretningsmodell som trekker på historikk, kystkultur, natur eller samfunnsliv i regionen.

– Med andre ord er disse opplevelsene forankret i en lokal, altså helgelandsk, identitet, sier Fjelldal-Soelberg.

Gjestene peker på at Sandnessjøen, Alstadhaug, Torghatten, Dønnes fjellstue, Ylvingen og Vega kan tilby attraktive kombinasjoner av kultur og mat. Flere av disse stedene oppfattes også som Helgelandskystens fyrtårn.

– Tregere sesong på Ylvingen

Frode Fjelldal-Soelberg. (Foto: Universitetet i Nordland)

Det konstateres en betydelig oppmerksomhetseffekt av TV-serien «Himmelblå»i undersøkelsen, mens seriens innvirkning på etterspørselsmønstrene er noe mer kompleks.

– Det er nokså god dekning for å hevde at det har oppstått en ny attraksjon på Helgelandskysten som påvirker de reisendes beslutninger underveis, men som i mindre grad er en direkte foranledning til å besøke regionen, sier Fjelldal-Soelberg.

Spørsmålet er om «Himmelblå»-effekten kan være oppbrukt, og at neste sesong vil gå tregere på Ylvingen, der serien er spilt inn.

Mangelfullt

Fjelldal-Soelberg sier at de negative opplevelsene, referert gjennom spørreskjema og dybdeintervjuer i undersøkelsen, har det fellestrekk at de har opprinnelse i et mangelfullt utviklet reiselivstilbud.

Det pekes også på behovet for en heving av kvalitetsnivået både på fasiliteter og opplevelsestilbudet.

Referanse:

Fjelldal-Soelberg, Vespestad og Eide: VRI Gjesteundersøkelsen 2010 – En studie av gjestenes tilfredshet, oppfatninger og opplevelser på Helgelandskysten, Universitetet i Nordland rapport 1/2011.

Powered by Labrador CMS