En flytende øy, drevet på fornybar energi, er målene til EU-prosjektet Morgendagens hav. (Illustrasjon: TROPOS-prosjektet, EU)

Fremtidens ferie blir kanskje flytende

Utenfor Kanariøyene utredes nå den første av flere flytende øyer i Europa. Målet er å kombinere havneindustri og turisme med fornybar energi. 

TROPOS

Forskningsprosjektet TROPOS er et EU-prosjekt som skal designe såkalte modulbaserte flytende plattformer.

Samler 20 partnere fra ni land, blant annet Spania, Storbritannia, Tyskland, Portugal, Frankrike, Danmark, Hellas, Taiwan og Norge.  

Blant målene er å finne den beste plasseringen for slike plattformer og utrede muligheter for integrasjon av flere sektorer, som maritim transport, energi, akvakultur og turisme.

Prosjektet har en varighet på tre år og et budsjett på seks millioner euro.

NIVA er med som eneste norske partner. 

Kilde: NIVA

Verdens befolkning har allerede passert syv milliarder, og over halvparten bor under 200 km fra kysten. Det forventes at antall innbyggere i kystnære områder vil fordobles innen 2025.

Havneindustri, reiselivsnæringer og boligutviklere kniver ofte om den knappe plassen, noe som i 2011 bidro til at EU tok initiativ til programmet Morgendagens hav. Tilgang på ubebodde områder og fornybar energi har i dette prosjektet fått mye oppmerksomhet. 

EUs Tropos-prosjekt går ut på å designe flytende øyer eller plattformer som skal kombinere industri, fritidsaktiviteter og fornybar energi. (Foto: TROPOS, EU)

Herunder det såkalte Tropos-prosjektet, som går ut på å designe modulbaserte flytende plattformer, eller øyer. 

Muligheter for miljøvennlig energi

Fire geografiske områder er valgt ut som case for lokalisering av slike flytende øyer. Disse er Kreta, Kanariøyene, Taiwan og Dogger Bank i Nordsjøen.

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er med i flere av prosjektene og leder studien om samfunnsøkonomiske påvirkninger. En samfunnsøkonomisk studie er i første omgang gjennomført for Kanariøyene.

- Vi har sett på bærekraftig teknologi, og om det går an å redusere presset på kystområdene ved å flytte aktiviteter til havs, sier Wenting Chen, forsker i NIVA. 

Hun mener de fornybare ressursene i havet gir store muligheter for utvikling av industri med miljøvennlig energi. 

Øy drevet på solenergi

Kanariøyene er en velkjent destinasjon for de fleste norske turister. Her er en Tropos-øy planlagt for fritidsaktiviteter kombinert med fornybar energi.

Plattformen skal drives av solenergi, og målet er å bidra med flere tilbud til turistene, øke inntektene og skape flere arbeidsplasser. Ifølge NIVA-forskeren vil en slik løsning for energiproduksjon også redusere miljøbelastningen betraktelig, noe hun mener må inn som et viktig poeng i den samfunnsøkonomiske analysen.

- Miljøverdier - som normalt ikke er prissatte i markedet - kan vise seg å spille en avgjørende rolle i lønnsomheten av en slik investering, påpeker Chen.

Tanken er at lønnsomheten i prosjektet vil havne på plussiden både gjennom kapitalinvesteringer, men også ved at plattformene skaper særegne fritidsmuligheter og promoterer bærekraftig turisme ved å bruke ren og fornybar energi. Når slike verdier bringes inn i regnestykket, anses nettoverdien å bli positiv. 

Vindmøller og oppdrettsanlegg

Mens plattformen ved Kanariøyene er designet for turisme og fritidsaktiviteter, har de øvrige plattformene design som gir andre muligheter. 

NIVA og og flere av partnerne i Tropos-prosjektet gjennomførte en pilotundersøkelse med lokale innbyggere og turister på Kanariøyene i april 2014. (Foto: Wenting Chen, NIVA)

Vindmøller og oppdrettsanlegg for fisk er blant funksjonene som er under utredning på de andre casene. 

Det var derfor naturlig for forskerne å undersøke om også befolkningen på Kanariøyene var positive til å ha disse funksjonene på sin plattform. 61 prosent av de spurte stilte seg positive til vindmøller i tillegg til solpaneler, noe tilhengerne av fornybar energi anser som et oppløftende tall.

Chen påpeker at det å få til en plattform med flere funksjoner er viktig både for konseptutviklingen og for samfunnet. 

- For Kanariøyenes del kan en Tropos-øy representere et stort steg mot bærekraftig turisme, sier hun. 

Prosjektet er nå inne i sin avsluttende fase, og sluttrapportene kommer tidlig i 2015. 

 

Powered by Labrador CMS