De moderne frøsprederne

Mer tilreising, kombinert med et forventet varmere klima vil gjøre det lettere for fremmede plantearter å etablere seg i det sårbare økosystemet på øygruppa, ifølge studie.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

"Over 30 000 cruiseturister besøker Svalbard hvert år, og en av de mest besøkte plassene er Magdalenefjorden på nordvestsiden av Spitsbergen. (Foto: Chris Ware)

Fra 1995 til 2004 økte strømmen av turister til Svalbard med 255 prosent, ifølge tall fra Sysselmannen på Svalbard. Det er ikke bare tilstrømmingen av turister som øker, det er flere forskerbesøk også på øygruppa.

I 2008 var det nesten 69 000 tilreisende (både fastboende, turister og besøkende forskere) som landet på Longyearbyen flyplass.

I tillegg er det årlig cirka 30 000 cruiseturister som kommer med båter og som går i land på ulike steder på øygruppa.

Beskyttet inntil nå

Det er 165 plantearter på Svalbard i dag. Inntil nylig har det vært to faktorer som har bevart den økologiske integriteten i både Høy-Arktis og i Antarktis:

Lite menneskelig tilstedeværelse og et kaldt klima.

Nå er disse to faktorene i endring på Svalbard; både økning i antall tilreisende og et gradvis varmere klima.

Forskere fra Universitetssenteret på Svalbard (UNIS), Tromsø Museum og Australian Antarctic Divison har nylig publisert funnene fra et eksperiment fra sommeren 2008 som viser at økt reiseaktivitet vil føre til at flere sørlige plantearter vil finne veien til Svalbard.

Metoden de brukte var til nytte for både forskerne og for tilfeldige Svalbard-turister.

Gratis rengjøring av skotøy

Sommeren 2008 hadde masterstudent Chris Ware et uvanlig tilbud til flypassasjerer som ankom Longyearbyen flyplass. Han tilbød gratis rens av skoene til de reisende.

Ved å samle jordrester fra skosålene til flypassasjerer, finkjemme restene for plantefrø og deretter plante disse i “Svalbard-klima” ønsket Ware å finne ut om fremmede arter kan bli introdusert til øygruppa og etablere seg.

Prøver fra 259 par sko ble tatt mellom juni og september 2008. De tilreisende som fikk sko-rens fylte ut et skjema hvor de svarte på hvorvidt og når de sist hadde rengjort skotøyet, om skotøyet hadde vært i bruk i løpet av de siste tre månedene og i hvilken type miljø (skog, fjell, by) de var brukt i løpet av de tre siste månedene.

– Totalt 1019 frø fra 53 plantearter ble funnet. Av disse var det bare to typer frø som er naturlig hjemmehørende på Svalbard, de resterende var plantearter som ikke finnes på Svalbard i dag, forteller Ware.

Chris Ware tilbød gratis skorengjøring på Longyearbyen flyplass sommeren 2008. (Foto: Eva Therese Jenssen/UNIS)"

300 000 frø årlig

1019 delt på 259 par gir et gjennomsnitt på 3,9 frø per person. Hvis man går ut fra at antallet frø som hver person bringer med seg er representativt for hele året, kan potensielt nærmere 300 000 frø ankomme til Svalbard årlig når man tar i betraktning antall reisende.

Forskerne plantet frøene de samlet inn i et klima på 10 varmegrader med 24 timers sollys. Dette tilsvarer forholdene på Svalbard om sommeren, så godt som mulig.

Frøene ble overvåket i 48 dager for å se om de klarte å spire. Hele 26 prosent av frøene (266 av 1019 frø) klarte å spire under disse forholdene.

87 prosent av de spirende frøene spirte innen 14 dager, mens resten spirte innen 48 dager, som er vel innenfor vekstsesongen på Svalbard.

Vinterkarse (Barbarea vulgaris) er en av artene som trives godt i Arktis klima og sprer seg ved bebyggelsen i Barentsburg og Pyramiden på Svalbard. (Foto: Bjørn Erik Sandbakk)

Fokus på biosikkerhet

– Dette prosjektet viser at mennesker kan introdusere fremmede plantearter som bokstavelig talt kan slå rot på Svalbard til og med i dagens klima på øygruppa. Frø kan også ligge i mange tiår i jorden og spire når klimaet blir varmere.

– Disse funnene kan være et viktig bidrag i en framtidig diskusjon om et strengere regime for biosikkerhet, slik at den økologiske og genetiske integriteten til den lokale floraen blir bevart, sier Inger Greve Alsos, som har ledet prosjektet.

Per i dag finnes det ikke noen form for retningslinjer for rengjøring av skotøy eller annet utstyr før man entrer Svalbard, slik det gjør for eksempel i Antarktis og på New Zealand.

I nær framtid skal Sysselmannen på Svalbard i samarbeid med Norsk Polarinstitutt skrive en handlingsplan for innførte arter til Svalbard, så det kan være at framtidig tilreisende på Svalbard må gjennom en “rengjøringsprosess” før de slipper ut av Longyearbyen flyplass.

Referanse:

Ware, Bergstrøm, Müller & Alsos (2011): Humans introduce viable seeds to the Arctic on footwear, Biological Invasions 13, doi: 10.1007/s10530-011-0098-4.

Powered by Labrador CMS