En ny nederlandsk studie tyder på at fysisk aktivitet har en positiv effekt på evnen til å lære og huske. Studien peker mot at du lærer best hvis du trener fire timer etter at du har lært noe nytt. (Foto: perafotografca / Shutterstock / NTB scanpix)

Få opp pulsen, så husker du bedre

Når du øver deg på noe eller leser til eksamen, kan det være en god idé å løpe eller sykle en rask tur etterpå.

Forskning tyder på at du husker det du leser bedre hvis du får opp pulsen etter leseøkten.

– Forskningen vår viser at man kan forbedre hukommelsen sin ved å trene etter at man har lært noe, sier Guillén Fernandez fra Donders Institute, Radboud University Medical Center i Nederland i en pressemelding.

Forsøkspersoner trente intervall

Fernandez har vært med på å gjøre forsøkene som nettopp er publisert i tidsskriftet Current Biology.

I forsøkene ble 72 personer delt opp i tre grupper. Alle gruppene ble vist 90 bilder av baller som var plassert forskjellige steder på en skjerm.

De ble bedt om å huske hvor på skjermen ballene var plassert.

En av gruppene trente 35 minutters intervalltrening, som innebar at de fikk opp pulsen, rett etter at de hadde sett på bildene.

En annen gruppe var ikke fysisk aktive etter at de hadde sett bildene.

Den siste gruppen fikk pulsen opp med intervalltrening i 35 minutter fire timer etter at de hadde sett på ballbildene på skjermen. Etter 48 timer testet forskerne hvor godt deltakerne husket ballbildene.

Samtidig målte forskerne hjerneaktiviteten deres i en MR-skanner.

Trening fire timer etter hadde best effekt

Det viste seg at de som hadde trent intervall fire timer etter den første delen av forsøket, var best til å huske hvor ballene var plassert på skjermen.

Samtidig fant forskerne at aktivitetsmønsteret i delen av hjernen som kalles hippocampus, liknet hverandre mer i de to hjernehalvdelene deres, enn det gjorde hos de to andre gruppene, da de skulle huske bildene.

Hippocampus er et av områdene i hjernen som er forbundet med hukommelse og med etableringen av langtidshukommelsen vår.

Andre studier har også vist at det har en god effekt på evnen til å huske hvis du er fysisk aktiv etter at du har øvet deg på noe.

Intervaller gagner motorisk hukommelse

I Danmark har forskere, deriblant Jesper Lundbye-Jensen som er førsteamanuensis ved København Universitets Institut for Idræt og Ernæring, vært med på å gjøre flere slike forsøk.

De tyder på at det styrker hukommelsen din hvis du legger ut på en høyintensiv sykkeløkt etter at du har lært en bestemt ny ferdighet.

– Vi har undersøkt effekter av fysisk aktivitet i forbindelse med ferdighetslæring. Vi har sett positive effekter av fysisk aktivitet på den non-deklarative hukommelsen.

Den non-deklarative hukommelsen er blant annet i sving når vi skal huske motoriske ferdigheter.

Forskere har testet forskjellige typer hukommelse

I den nye, nederlandske studien har forskerne testet den deklarative hukommelsen.

Det er den hukommelsen som gir oss evnen til å huske fakta og episoder fra livet vårt.

Mens den non-deklarative hukommelsen gjør oss i stand til å hente frem og huske følelser og kroppslige reaksjoner, er den deklarative hukommelsen knyttet til konkret kunnskap som vi er bevisst.

Det kan for eksempel være at London er Englands hovedstad, eller noe vi har opplevd.

Lundby-Jensen har lest den nederlandske studien og synes det er interessant at gruppen med deltakere som trente fire timer etter at de fikk se ballbildene, husket best. 

– Det bekrefter at fysisk aktivitet etter læring har en positiv effekt på hukommelsen, sier han.

Litt motstridende funn

Når det er sagt, går nederlendernes funn litt mot det han og kollegene tidligere har vist:

I de danske forsøkene hadde intervalltrening bare en effekt på forsøkspersoners evne til å huske når den ble utført like etter læringen – ikke når forsøkspersonene først fikk opp pulsen flere timer senere.

– Det står litt i kontrast til de nye funnene fra Nederland. Forskerne foreslår at det kan skyldes at de har sett på en annen type hukommelse, nemlig den deklarative, mens vi har sett på den non-deklarative, sier Lundbye-Jensen.

– Vi kan imidlertid fortsatt ikke si hvilke forskjeller som er i de underliggende mekanismene i hjernen, fortsetter han.

Uansett skader det ikke å kaste seg ut i litt fysisk aktivitet etter at du sittet krumbøyd over bøkene hele dagen. Tvert imot.

Fysisk aktivitet er bra for både trivsel og læring, konkluderte det danske Vidensråd for Forebyggelse nylig i en rapport som samlet forskningen som hittil er gjort om effektene av å sette mer fysisk aktivitet timeplanen til barn og unge.

Fysisk aktivitet forebygger blant annet type 2-diabetes, hjerte- og karsykdom, muskel-skjelettplager og enkelte former for kreft, ifølge Folkehelseinstituttet i Norge. Helsedirektoratet anbefaler å være fysisk aktiv i minst 30 minutter hver dag i gjennomsnitt.

Referanse:

G. Fernandez mfl: Physical exercise performed four hours after learning improves memory retention and increases hippocampal pattern similarity during retrieval. Current Biology, 16. juni 2016.

© Videnskab.dk. Oversatt av Marianne Nordahl for forskning.no.

Powered by Labrador CMS