Frister det? Hvis du sitter mest rolig, så er det sannsynligvis her du kan la deg påvirke til å trene, og ikke på et treningsstudio. (Foto: Microstock)

Trening i naturen frister lite aktive mest

Det er de som er minst fysisk aktive, som fristes mest av å trene ute i naturen. De som trener hardt, synes det er helt greit å være inne på treningssenteret, også.

Trening i naturen reduserer stress. Det er ikke nytt. Men Giovanna Calogiuri har også funnet ut at det er de som trener minst fra før, som fristes mest av grønn trening.

– Det er ikke alle som liker begrepet «grønn trening». Men det dreier seg om fysisk aktivitet i naturen. Det er ikke det samme som «friluftsliv», fordi friluftsliv signaliserer nærmere kontakt med naturen, forklarer Calogiuri. Den grønne treningen er ordinær trening, men i grønne omgivelser.

Calogiuri er førsteamanuensis ved Høgskolen i Hedmark. Hun har gått gjennom litteratur om grønn trening.

Natur mot stress

– Det begynte med et lite pilotprosjekt ved NMBU. Det mest interessante var nivåene av stresshormonet kortisol, forteller hun.

Naturen er innen rekkevidde, rett utenfor kontoret til Giovanna Calogiuri på Elverum. (Foto: Georg Mathisen)

Når du våkner, er kortisolnivået høyt – hormonet hjelper deg med å komme deg opp av senga. Så synker det etter en halvtime til en time.

– Etterpå lot vi en liten gruppe trene enten i kontakt med naturen eller innendørs på et treningssenter. Det viste seg at de som hadde kontakt med naturen, opplevde at kortisolnivået falt raskere. Det tyder på en effekt på stressnivået, forklarer Calogiuri.

Populær tur

I neste omgang fikk hun tilgang til en spørreundersøkelse fra Frifo; fellesorganisasjonen som i dag heter Norsk Friluftsliv.

– Den viser at fysisk aktivitet er ganske populært i Norge, og at tur eller trening i naturen er det mest populære. Det interessante er at mennesker med et lavere aktivitetsnivå ser ut til å foretrekke trening i naturen mer enn andre, sier hun.

Når de som er minst aktive, skal oppmuntres til å trene, virker det altså best om de kan lokkes ut i det grønne.

– Det tyder på at dette kan være en måte å øke den fysiske aktiviteten på, konstaterer Calogiuri.

Velværetrimmere

Men hvem er det som vil trene mer om de kan gjøre det ute i naturen? Først og fremst de som trener for å føle seg vel. De som trener fordi de liker det, viser de foreløpige funnene hennes.

De som trener først og fremst på grunn av helse eller vekt, de vil sannsynligvis heller trene på helsestudio.

Kjapt og lettvint

Et annet viktig varsel om at her skal det trenes ute, er at du er opptatt av det lettvinne og bekvemme.

– At du er opptatt av å spare tid og å ha muligheten til å drive fysisk aktivitet når det passer deg best, i ditt eget tempo, er også en pekepinn på at du vil trene grønt. Derimot varsler det at du ikke vil drive aktiv idrett eller trene på treningssenter, forteller Giovanna Calogiuri.

By og land dann og vann

Selvsagt hjelper det å faktisk være glad i naturen. Derimot spiller det ingen rolle om du bor langt unna eller like i nærheten av en park eller en skog, og det er eller ikke noen synlige forskjeller mellom by og bygd.

Grønn trening er den mest populære formen for fysisk aktivitet uansett hvilke grupper som blir spurt. Men det er spesielt hos dem som trener mindre enn anbefalt, at den grønne treningen er viktig – fordi de driver så lite annen trening.

Calogiuri understreker at tallene hennes har svakheter. De 2200 som har svart på undersøkelsen, er godt balansert i alder, kjønn og geografi, men de fysisk aktive er overrepresentert.

Referanser:

Giovanna Calogiuri og Stiliani Chroni: The impact of the natural environment on the promotion of active living: An integrative systematic review, BMC Public Health 2014, doi:10.1186/1471-2458-14-873

Giovanna Calogiuri: Why do people exercise in nature? Differentiating adult norwegians’ beliefs about participating in green exercise, fitness and sports, presentasjon for 20th Annual Congress of the European College of Sport Science 25. juni 2015. Sammendrag.

Motivasjonsfaktorer fysisk aktivitet 2012 (pdf), Ipsos MMI for Frifo.

Powered by Labrador CMS