Barn i dårlig form risikerer hjertetrøbbel

Barn og unge med dårlig fysisk form har en større sannsynlighet for å ha opphopning av risikofaktorer for hjerte- og karsykdom, viser ny studie.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Disputas

Jostein Steene-Johannessen vil onsdag 2. desember 2009 forsvare sin avhandling  ”Physical activity,  physical fitness and cardiovascular disease risk factors in Norwegian children and adolescentsom”  for doktorgraden ved Norges idrettshøgskole.

Steene-Johannessen har blitt veiledet av professor Sigmund A. Anderssen og professor Lars Bo Andersen. Han har vært tilknyttet Seksjon for idrettsmedisinske fag.

Steene-Johannessens prøveforelesning streames her: Hvordan får man barn og unge i bevegelse

Studien “Fysisk aktivitet blant norske barn” er avsluttet og gir en beskrivelse av en rekke risikofaktorer for hjerte- og karsykdom i et landsrepresentativt materiale med barn og unge.

Undersøkelsen gir en mulighet til å undersøke sammenhengen mellom fysisk form og risikofaktorer for hjerte- og karsykdom. 

- Vi fant at både muskelstyrke og kondisjon er assosiert med opphopning av risikofaktorer for hjerte- og karsykdom, forteller forsker Jostein Steene-Johannessen som har skrevet doktorgrad om barn og fysisk aktivitet.

- Barn og unge med dårligst fysisk form målt i muskelstyrke og kondisjon har en større sannsynlighet for å ha opphopning av risikofaktorer for hjerte- og karsykdom sammenlignet med dem som er i best fysisk form, sier Steene-Johannessen.

Fysisk aktivitet blant norske barn

Funnene fra undersøkelsen viser at gutter er mer aktive enn jenter både ved 9 og 15 år.

9-åringene hadde et aktivitetsnivå som var 46 prosent høyere enn 15-åringene. Undersøkelsen viser videre at fire av fem 9-åringer, men kun én av to 15-åringer tilfredsstiller anbefalingene for fysisk aktivitet.

Fysisk form

Blant 9-åringene hadde guttene noe bedre kondisjon enn jentene. Dette var også tilfelle hos 15- åringene, men da var forskjellen økt betydelig. 

I begge aldersgrupper presterte guttene bedre enn jentene i alle styrketestene, med unntak av for statisk styrke i ryggstrekkerne, der 15 år gamle jenter presterte bedre enn 15 år gamle gutter.

Forebygging i barnealder

- Det er liten grunn til å være alvorlig bekymret for norske barns fysiske form, hevder Jostein Steene-Johannessen.

- Utfordringen er å opprettholde aktivitetsnivået fra barnealder over i ungdomsalder. Nå som vi vet at det er en sammenheng mellom fysisk form og risiko for hjerte-karsykdom også hos barn, bør denne faktoren kartlegges mer systematisk og over tid.

- Forebygging må starte i barnealder og ikke når symptomene melder seg i voksen alder, understreker Steene-Johannessen.

2000 barn og unge

Formålet med prosjektet ”Fysisk aktivitet blant norske barn” var å gjennomføre en kartlegging som skulle gi kunnskap om det totale aktivitetsnivået, fysisk form og risikofaktorer for hjerte- og karsykdom i et landsrepresentativt utvalg av 9- og 15-åringer. Prosjektet ble initiert og finansiert av Helsedirektoratet.

Et nasjonalt representativt utvalg ble trukket av Statistisk Sentralbyrå. Totalt har 2299 barn og unge deltatt i undersøkelsen. Deltakelsesprosenten var svært god; 89 prosent blant 9-åringene og 74 prosent blant 15-åringene.

Fysisk aktivitet ble målt objektivt ved at deltakerne bar et akselerometer i et belte rundt livet i fire påfølgende dager. Fysisk form ble målt med en sykkeltest med progressiv økende belastning til utmattelse, og et testbatteri ble benyttet for å kartlegge muskelstyrke.

- Utfordringen er å opprettholde aktivitetsnivået fra barnealder over i ungdomsalder, mener Jostein Steene-Johannessen. (Illustrasjonsfoto: iStockphoto)

Risikofaktorer for hjerte- og karsykdom ble målt med en fastende blodprøve. I tillegg ble det registrert ulike mål på kroppssammensetning, deriblant kroppsmasseindeks (KMI) og livvidde.

Referanse:

Fysisk aktivitet blant barn og unge i Norge, Rapport 02/2008, Helsedirektoratet.

Powered by Labrador CMS